Vi tar ansvar för sjukvården och välfärden

Svar på debattartikeln "Vi delar inte Socialdemokraternas ekonomiska världsbild" den 17 juli.

Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande, fortsätter debatten om regionens ekonomi.

Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande, fortsätter debatten om regionens ekonomi.

Foto: Ulrik Alvarsson/arkiv

Debatt2020-07-28 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Moderaterna och Kristdemokraterna menar att deras bild av verkligheten skiljer sig från vår. Det kan vi bara hålla med om. De menar att ingenting har gjorts med ekonomin trots att ett flertal åtgärder beskrevs i mitt föregående debattinlägg. 

Jag upprepar återigen i ett försök till att uppfriska den så kallade M/KD-alliansens minne. Flera av majoritetens insatser har nått resultat genom effektiviseringar och bland annat lett till att regionen lyckades nå en nettokostnadsutveckling som överträffade målen.

Att ha en unik syn på verkligheten är en sak men att påstå att vi ”vägrade att se över kostnaderna för hyrbemanningen” kan minst sagt beskrivas som alternativ fakta. I klarspråk, det påståendet stämmer inte alls. Arbetet med att bli oberoende av inhyrd personal pågår aktivt och vi ser nu en minskning av utförda timmar av just bemanningsbolag till följd av ett uthålligt arbete på området. Därtill pågår en ny upphandling av inhyrd personal som ska ge en lägre kostnad per inhyrd timme. Ignorerar M/KD-alliansen min replik totalt, satt upp skygglapparna eller ingår den bara inte i deras bild av verkligheten?

Den så kallade M/KD-alliansen menar också att skattehöjning är ett misslyckande. Återigen kan jag konstatera att vi har olika världsbilder. Vi ser istället till en verklighet där vi vill ge en så god och trygg vård som möjligt till alla i Region Kalmar län. Trots vår skattehöjning ligger vi under Stockholm i skatteuttag som dessutom är moderatstyrt vilket inte är att förglömma i detta sammanhang. Skulle vi däremot gå på M/KD-alliansens alla kostnadsdrivande motioner och helt strunta i skattehöjningen så vore det ett stort misslyckande. Stora och smärtsamma nedskärningar hade varit ett faktum.

Till sist, man kan ju inte annat än undra hur samarbetet inom den så kallade M/KD-alliansen egentligen fungerar i praktiken. I inlägg efter inlägg beskylls majoriteten inom regionen för att använda sig av skatteinstrumentet. Har man då helt förträngt att Kristdemokraterna faktiskt också ställde sig till den skaran som såg en skattehöjning som helt nödvändig? M/KD-alliansen har alltså inte ens en gemensam budget som håller dem samman. 

Oavsett hur deras sporadiska samarbeten och faktaduckande debattinlägg ser ut har vi i majoriteten tydliga svar. Vi tar ansvar och ser till att prioritera en god sjukvård och välfärd i hela Region Kalmar län.