KD – ett sjukvårdsparti som tar ansvar

Anders Andersson (KD), tycker Jonas Hellberg (S) svar i frågan om Seniorkortet var lite tunt.

Anders Andersson (KD), tycker Jonas Hellberg (S) svar i frågan om Seniorkortet var lite tunt.

Foto: Privat

Debatt Replik till Jonas Hellberg (S) och hans inlägg den 3 juli i Vimmerby Tidning.2018-07-10 11:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det var ett tunt svar jag fick av Jonas Hellberg (S) när han kommenterar hur Seniorkortet blivit en verklighet i vårt län.

Inte med ett kommatecken väljer Jonas Hellberg att förklara varför Socialdemokraterna vid upprepade tillfällen varit helt passiva, argumenterat emot eller bara suttit tysta när vi Kristdemokrater och andra tryckt på för att få billigare resor med kollektivtrafiken för pensionärer och personer med funktionsnedsättning. De datum och sammanträden som jag redovisade i min artikel i Vimmerby Tidning den 29 juni tycks inte längre finnas i minnet hos ledande Socialdemokrater. Selektiv glömska brukar man kalla sådant. Jag överlåter åt läsarna att dra sina slutsatser.

Däremot väljer Jonas Hellberg, som ledande företrädare för (S) i länet, att ifrågasätta min insats under åren då jag var landstingsstyrelsens ordförande. Fyra år då jag, KD och övriga Allianspartiet fick städa upp i landstingets ekonomi efter massor av år med Socialdemokraterna och stora ekonomiska underskott på flera hundra miljoner varje år. Vi vände ekonomin under fyra år från minus 197 miljoner när vi trädde till och redovisade ett överskott på nästan lika mycket, det vill säga plus 179 miljoner när vi lämnade landstingsledningen. I SKL:s ekonomirapport maj 2006 skrev man på sidan 32 följande när man redovisade hur landstingsledningarna runt om i Sverige lyckats med sitt arbete; ”Den största resultatförbättringen redovisade Kalmar län”. Ett hedersamt erkännande av de ekonomer som gjorde bedömningen av alla 21 landsting och regioner. Det var ett tufft jobb, eftersom Socialdemokraterna lämnade efter sig enorma underskott, sammantaget närmare en miljard. Men det gick att vända och utan tvekan har sjukvården och landstinget haft glädje av det grovjobb som vi gjorde för drygt tio år sedan. I landstingets årsredovisning skrev dåvarande landstingsdirektör Alf Jönsson följande i redovisningens första mening: ”Landstingets ekonomiska resultat för år 2006 är förmodligen det bäst vi någonsin haft.” Därför är det inte lite stöddigt och närmast förolämpande att läsa hur Jonas Hellberg försöker baktala mig och utmåla sig själv och Socialdemokraterna i rosenröda färger.

Men även på denna punkt överlåter jag åt allmänhet och läsare, som varit med och på nära håll följt landstingets arbete, att göra en egen bedömning. Om det är något jag inte skäms över i mitt politiska liv så är det åren som landstingsstyrelsens ordförande. Allt blev inte rätt, det blir det sällan, men vi lyckades vända skutan på rätt köl och täta de läckor som fanns efter år av Socialdemokratisk misskötsel.

Min förhoppning, nu när det åter ser bekymmersamt ut i vårt landsting, är att väljarna ger KD och övriga Allianspartier nytt förtroendet att sköta ekonomin och kapa vårdköerna och återge vårdpersonalen framtidstro och arbetsglädje. Den 9 september får vi besked om vem och vilka som ska leda landstinget/regionen de kommande åren.