Är bilar viktigare än liv?

Debatt Svar till Anneli Jakobsson, SD i Vimmerby "Generösa bidrag lockar" den 29/72019-08-01 00:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är begripligt att det kan vara besvärligt utan bil, ”bilbränder är illa nog”. Men ett liv kan ej ersättas, vilket en förlorad bil kan.

Exemplen från andra världskriget visar att vi kan ta emot stora flyktingvågor utan att det går ut över andra.

Att flyktingar tvingas till livsfarliga resor beror bl.a. på att SD Vimmerbys attityd till dem även finns i andra länder. Tillsammans underhåller de flyktingsmugglarna.

En överväldigande majoritet flyr till närområdena. De flesta flyktingarna finns i Afrika, Asien och Latinamerika. Jämfört med dessa söker sig ett fåtal till Europa och en rännil kommer till Sverige.

Av tidigare inlägg framgår, om man läser noggrant, förslag om beredskap för flyktingvågor, som t.ex. ordnad integrering för dem som vill stanna här. För dem som ser Sverige som ett tillfälligt uppehälle finns inte samma skäl, men skall givetvis följa de lagar och förordningar vi har här.