Gå och rösta för en öppen och fri kyrka

Kyrkovalet är viktigt för att påverka framtiden i Svenska kyrkan, poängterar debattörerna.

"POSK-gruppen har visioner för Svenska kyrkans framtid i Vimmerby pastorat och är också beredda att ta ansvar för det", skriver debattörerna.

"POSK-gruppen har visioner för Svenska kyrkans framtid i Vimmerby pastorat och är också beredda att ta ansvar för det", skriver debattörerna.

Foto: Magnus Strömsten

Kyrkoval2021-09-12 16:43
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På söndag den 19 september är det kyrkoval.  Det är viktigt att du går och röstar för att vara med och påverka.

Vi inom POSK, partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, i Vimmerby pastorat vill arbeta för levande församlingar med engagerade frivilligarbetare i olika åldrar. Det gäller församlingarna i Locknevi, Frödinge, Tuna, Pelarne, Rumskulla och Vimmerby med Storebro.

Kyrkan ska vara en plats där man skapar möten med människor mitt i livet, kyrkan ska verka där människor finns och också vara en plats där det ges möjlighet för människor att växa i sin tro. Vi vill utöka den diakonala verksamheten och satsa mycket på barn, ungdom, konfirmander och unga vuxna. Sång och musik, ändamålsenliga lokaler och god personalvård är viktiga områden vi vill arbeta vidare med. Vi vill se mångfalden som en möjlighet.

POSK-gruppen har visioner för Svenska kyrkans framtid i Vimmerby pastorat och är också beredda att ta ansvar för det. Vi tror på en tillväxt och en ny generation i Svenska kyrkan.