Strid ström av nya strejkvarsel mot Tesla

Nu utvidgas strejken ytterligare mot Tesla. Samtliga svenska hamnar ska blockera lossning av Teslabilar. –Vi har indikationer på att de försöker styra om, säger Transports ordförande Tommy Wreeth.Dessutom strejkvarslas städare och elektriker på företagets anläggningar.

Representanter från fackförbundet Transport på plats i hamnen i Malmö.

Representanter från fackförbundet Transport på plats i hamnen i Malmö.

Foto: Johan Nilsson/TT

Arbete2023-11-07 08:35

Vid lunchtid ligger två bilfartyg i Malmös hamn, Elbe och Malacca Highway. Transports förtroendevalda har inspekterat båda och kunnat konstatera att inga Teslor finns ombord.

— De har valt att inte skicka några Teslor, konstaterar Anders Gustafsson, central ombudsman för Transport, ansvarig för hamn- och stuveriavtalet.

— Vårt mål är att ingen Tesla varken ska lossas eller lastas i Sverige. Ingen hamnarbetare i Sverige kommer att röra en Tesla, fortsätter han.

"Erbjuder bättre avtal"

IF Metalls Teslastrejk inleddes förra veckan. Bolagets tiotal serviceanläggningar runt om i landet är uttagna i strejk liksom ett 20-tal verkstäder. Och nu rasslar nya konfliktåtgärder in i en strid ström.

Striden handlar om fackets krav på kollektivavtal för verkstadsarbetarna medan Tesla inte vill.

Hittills har den amerikanska elbilsjätten inte velat kommentera konflikten överhuvudtaget. Under tisdagsmorgonen gav företaget en skriftlig kommentar till TT.

"Det är olyckligt att IF Metall har vidtagit dessa åtgärder. Tesla följer svenska arbetsmarknadsregler, men har liksom många andra företag valt att inte ingå kollektivavtal. Vi erbjuder redan likvärdiga eller bättre avtal än de som omfattas av kollektiva förhandlingar och finner ingen anledning att teckna något annat avtal", skriver företrädare för Tesla Sverige.

Öppen för dialog

Tesla vill enligt uttalandet hålla öppet för dialog med IF Metall.

Vid lunchtid på tisdagen drog Transports sympatiblockad av Teslabilar igång, vilket innebär att någon lossning av den amerikanska elbilsjättens bilar inte kommer att ske i fyra svenska hamnar.

Men Transportbasen Tommy Wreeth anar redan att företaget försöker runda blockaden, dels genom att anlöpa andra hamnar, dels genom andra slags båtar, så kallade roro-fartyg i stället för rena biltransportfartyg.

Därför utökar Transport från och med den 17 november blockaden till samtliga svenska hamnar. Och facket har också kontakt med sina kollegor i andra länder för att utröna om det går att få konflikthjälp i hamnar i exempelvis Norge och Danmark.

All städning blockeras

Även den fristående fackkollegan Svenska hamnarbetarförbundet ställer sig bakom med ett eget sympativarsel.

LO-facket Fastighets har dessutom varslat om blockad av allt arbete relaterat till Tesla. Det gäller städning av företagets lokaler i Huddinge, Segeltorp, Umeå och Upplands Väsby. Den åtgärden börjar gälla från 17 november om ingen lösning nåtts innan dess.

Elektrikerna hakar också på från samma tidpunkt. Inget service- eller reparationsarbete vid Teslas tolv verkstäder eller 213 laddstationer som de har i Sverige kommer att utföras.

"Om något går sönder kommer ingen att laga det", skriver elektrikerfacket.

Kunderna först

De konkreta effekterna av konflikten är annars hittills begränsade. På många av Teslas serviceanläggningar jobbas det ändå. Strejkbryteri anser IF Metall, som därför begärt sympatiåtgärder från andra fack i LO-familjen.

Tesla svarar med att kunderna går först.

"Under den här perioden är vi fast beslutna att förbli tillgängliga för våra kunder", skriver Tesla.

Någon kompromiss är inte i sikte, inte heller några nya förhandlingar.

Anders Gustafsson central ombudsman från fackförbundet Transport på plats i hamnen i Malmö.
Anders Gustafsson central ombudsman från fackförbundet Transport på plats i hamnen i Malmö.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!