Boräntan på väg ned – men mindre än du tror

Inflationen har börjat vika ned sig och en period av sänkta räntor står för dörren. Men risken finns att boräntan inte hänger med nedåt lika mycket som du hoppas på.

Bolåneräntorna har skenat uppåt i inflationschockens spår. Nu räknar de flesta med en period av sänkt styrränta och därmed lägre boräntor. Arkivbild.

Bolåneräntorna har skenat uppåt i inflationschockens spår. Nu räknar de flesta med en period av sänkt styrränta och därmed lägre boräntor. Arkivbild.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ekonomi2023-11-19 07:24

Riksbanken antas befinna sig på eller nära räntetoppen. De flesta bedömare räknar med att styrräntan börjar sänkas någon gång under sommaren 2024. Både marknaden och storbankernas ekonomer räknar med att det sedan går relativt snabbt nedåt.

Räknar med räntesänkningar

Trots att Riksbanken själv inte pekar åt det hållet – utan betonar att räntan måste vara hög under lång tid framåt – räknar flera tunga prognosmakare med att det kan bli räntesänkningar på 1,50–1,75 procentenheter från sommaren 2024 till slutet av 2025.

Sänkningarna av styrräntan – om de kommer – kan antas pressa ned boräntorna. Tydligast och snabbast brukar effekten bli på bolån med rörlig ränta, vars ränta normalt justeras var tredje månad.

– Den rörliga boräntan påverkas relativt direkt av sänkt styrränta, säger Magnus Karlsson, avdelningschef på Finansinspektionen (FI).

Grovt räknat skulle ett bolån på tre miljoner bli drygt 50 000 kronor billigare per år om räntan på bolånet skulle sänkas med 1,75 procentenheter. Fast de som räknar med att boräntan sänks lika mycket som styrräntan gör troligen ett misstag. Sambandet är inte så enkelt.

– Det är ett stort genomslag, om än inte fullt ut, säger Karlsson, som betonar att FI inte ger prognoser på vare sig styrräntan eller boräntor.

Snålar med sparräntor

Att boräntorna lever sitt eget liv har framgått tydligt under inflations- och räntechocken sedan våren 2022 – där styrräntan har höjts med 4 procentenheter medan snitträntan på ett rörligt bolån har gått upp cirka 3 procentenheter.

Bankerna lyfter gärna fram hård konkurrens som en förklaring till att de inte höjt lika mycket som Riksbanken. Men det handlar nog mest om att bankerna har valt en annan metod för att få upp räntenettot – det vill säga det de tjänar på skillnaden mellan in- och utlåningsräntor. Bankerna har valt att snåla med sparräntorna i stället för att höja boräntor.

– Givet det vi ser så har inlåningsräntorna inte hängt med lika mycket uppåt, konstaterar Karlsson.

Mot bakgrund av denna bankstrategi bör ett hushåll därför räkna med att boräntorna bara delvis hänger med nedåt när styrräntan börjar sänkas.

– Ja, men lite så är det. Det är inte alls givet så att om styrräntan skulle gå ned i framtiden att det blir ett genomslag på "ett till ett" på bolåneräntan, säger FI-ekonomen.

Boräntan påverkas av andra faktorer

Pär Österholm, professor i finansiell ekonomi vid Örebro universitet och gästprofessor vid Handelshögskolan i Sydney, håller med om att det inte går att sätta likhetstecken mellan ändrade styrräntor och boräntorna.

Styrräntan ska i stället ses som ett ankare för ränteläget i Sverige som påverkar andra räntor, enligt Österholm. Vilken nivå boräntorna hamnar på beror också på andra faktorer.

"Bland annat bankernas upplåningskostnader, kostnader för kapitaltäckning, förväntade kreditförluster och bankernas vinster", skriver Österholm i en mejlintervju med TT.

Bankens kostnader för att låna pengar avgörs i sin tur av de riskpremier som marknaden kräver för att låna ut till banken i fråga.

"När det gäller de marginaler som bankerna har mellan in- och utlåning samt för vinst så kan man ju notera att bankerna verkar på en marknad där konkurrensen inte är perfekt och kunderna drar sig för att byta bank. Detta spelar ju också roll för bankernas agerande och därmed vilket genomslag Riksbankens ränteförändringar får", skriver Österholm.

Fakta: Klirr i hushållskassan om räntan sänks

Den rörliga boräntan kretsar just nu kring 4,80 procent bland ledande långivare. Det innebär en räntekostnad på i runda slängar 144 000 kronor per år före ränteavdrag för ett lån på tre miljoner.

Här är några genomsnittsräntor på tre månaders löptid från stora långivare, enligt Konsumenternas.se :

Danske Bank: 4,73 procent

Handelsbanken: 4,72 procent

Nordea: 4,90 procent

SBAB: 4,88 procent

SEB: 4,76 procent

Swedbank: 4,77 procent

Skulle boräntan sänkas med 1,75 procentenheter till slutet av 2025 skulle det innebära att kostnaden för tremiljonerslånet skulle minska med 52 500 kronor per år före ränteavdrag.


Fakta: Detta avgör boräntan

För att finansiera ett bolån hämtar banker in pengar från flera håll. Bankens kostnader för dessa pengar varierar.

Bolånen kan finansieras av insättningar i banken från hushåll och företag. Men de kan också finansieras av olika typer av lån som banken tar på marknaden, dels med så kallade certifikat med kortare löptider eller säkerställda obligationer med längre löptider.

Bankens faktiska kostnader för att finansiera bolån varierar dessutom på grund av ränteläget på marknaden, kapitalkrav och bankens kreditbetyg.

För att faktiskt använda pengar som banken hämtat in till svenska bolån kan det också behövas olika typer av valutatransaktioner, som också påverkar bankens finansieringskostnad för bolånet.

Finansieringskostnaderna är i sin tur bara en pusselbit i bankens beslut om vilken ränta ett visst bolån ska ha. Räntesättningen avgörs av löptiden för lånet samt kundens förhandlingsutrymme, belåningsgrad och betalningsförmåga. Dessutom måste banken förhålla sig till vad andra banker erbjuder för räntor på bolån.


Fakta: Styrräntan avgör räntan på lån över dagen

Förenklat kan man beskriva Riksbankens styrränta som en ränta som speglar räntan på korta och riskfria lån över dagen på den svenska penningmarknaden.

Styrräntan kombineras bland annat med Riksbankens insättningsränta, som normalt justeras parallellt med styrräntan. Insättningsräntan är vad banker med överskott i kassan i Sverige får när de sätter in pengar hos Riksbanken.

Riksbankens korta räntor skapar i sin tur ett golv för räntorna på den så kallade interbank-marknaden, där kommersiella banker lånar pengar av varandra.

Andra räntor i ekonomin – till staten, företag eller hushåll – inkluderar normalt riskpremier som hamnar ovanpå styrräntan. Riskpremierna ska avspegla vilka risker en långivare tar i sin utlåning jämfört med om man lånade ut till staten.

Räntorna på lån med längre löptider sätts i sin tur utifrån marknadens bedömning av var de korta räntorna kommer att ligga i framtiden, plus den riskpremie som marknaden kräver baserat på låntagarens kreditvärdighet och hur lång löptiden är.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!