"Duvaktiga" signaler från Riksbanken

Penningpolitiken behöver vara fortsatt åtstramande, konstaterade Riksbankens ledamöter på det senaste penningpolitiska mötet. Men bedömare beskriver protokollet från mötet som "duvaktigt" och räknar med att nästa ränteförändring blir en sänkning – inte en höjning.

Vice riksbankschef Anna Breman och hennes kollegor var eniga om att lämna styrräntan oförändrad, men flaggar för att det kan behövas nya räntehöjningar på senaste penningpolitiska mötet. Arkivbild.

Vice riksbankschef Anna Breman och hennes kollegor var eniga om att lämna styrräntan oförändrad, men flaggar för att det kan behövas nya räntehöjningar på senaste penningpolitiska mötet. Arkivbild.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Ekonomi2023-12-04 10:28

Riksbankens möte i Jönköping i slutet av november resulterade i ett enhälligt beslut att lämna styrräntan oförändrad på 4 procent.

Direktionen – som beskriver dagens räntenivå som åtstramande – stod dessutom enhälligt bakom beslutet att i sin egna ränteprognos flagga för att det kan behövas en räntehöjning till.

"Direktionen har beredskap att höja styrräntan ytterligare om inflationsutsikterna försämras", konstaterar Riksbanken när protokollet från mötet presenteras.

Mer duvaktigt än väntat

SEB:s strateger skriver i en kommentar att de tycker protokollet tyder på att Riksbanken är mer duvaktig än väntat. Det vill säga att man inte verkar vara inställd på nya räntehöjningar.

Fokus är hårt på den "den låga oktoberinflationen och den trögare tillväxten", konstaterar de. Dessutom saknas explicita signaler om en räntehöjning till.

Kollegorna på Nordea gör en likartad tolkning.

"Mycket tyder på att Riksbanken är klar med räntehöjningarna", skriver Nordea-ekonomen Torbjörn Isaksson efter en genomläsning av protokollet.

Han konstaterar även att marknaden nu har börjat sikta in sig på när nästa sänkning av styrräntan kommer i stället.

"Vi tror det blir efter sommaren, men det finns en risk att det blir tidigare än så", skriver han.

Inför mötet pekade mycket på att inflationen var på väg ned, konstaterade vice riksbankschef Anna Breman på mötet.

"Vi ser allt tydligare tecken på att inflationstrycket gradvis håller på att mattas av och att detta syns nu i fler priskategorier än bara energipriserna", sade hon enligt protokollet.

"Tydligt dämpad efterfrågan"

Hon tolkade även den dämpade konjunkturen som ett tecken på att inflationen är på väg ned.

"Vi ser en tydligt dämpad efterfrågan i Sverige och i omvärlden samt att arbetsmarknaden håller på att mattas av", sade hon.

Även vice riksbankschef Martin Flodén stödde linjen att lämna styrräntan oförändrad, men behålla beredskap för ytterligare höjningar i närtid.

Han pekar ut löneutvecklingen, kronans utveckling och företagens prisjusteringar framöver som avgörande för om det kommer behövas ytterligare räntehöjningar – men drar slutsatsen att inflationsutsikterna "har ljusnat en del".

Fakta: Två inflationsutfall inför nästa räntebeslut

Riksbanken har för att bekämpa den ovanligt höga inflationen höjt styrräntan från 0 till 4 procent sedan våren 2022. Detta har tryckt upp ränteläget i svensk ekonomi, inte minst för boräntorna.

Inför nästa räntebesked den 1 februari nästa år kommer Riksbanken att ha två nya inflationsutfall som beslutsunderlag.

I oktober uppmättes inflationen till 6,5 procent enligt måttet KPI. Räknar man bort effekterna av höjda boräntor var inflationen 4,2 procent, enligt måttet KPIF. Men KPIF-inflationen exklusive energipriset – ett mått som brukar kallas underliggande inflation – var i oktober 6,1 procent.

Riksbankens inflationsmål är en inflation enligt måttet KPIF på cirka 2 procent.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!