Efter H&M:s hyvling: "Kan inte leva på lönen"

Kritiken var högljudd när klädjätten H&M kapade arbetstiden för vissa anställda för att spara pengar. Nu har fackförbundet Handels undersökt hur det gick för dem. –De kan inte leva på sin lön längre, säger ordförande Linda Palmertzhofer.

Handels har undersökt hur det gick för dem som fick minskad arbetstid. Arkivbild.

Handels har undersökt hur det gick för dem som fick minskad arbetstid. Arkivbild.

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Ekonomi2023-12-04 07:05

Handels har skickat ut en enkät till de drygt 2 200 medlemmar som jobbade i butiksledet på H&M i samband med att företaget beslöt att minska på arbetstimmarna för ett stort antal anställda. Metoden brukar kallas hyvling, det vill säga att arbetstimmarna hyvlas ned. Lönen blir också mindre.

– Nu har det gått ett år, och vi ville ta reda på vad som hänt för dem som fick mindre arbetstid, säger Linda Palmertzhofer.

Resultatet är inte så förvånande, konstaterar hon, men upprörande. Handels undersökning visar på att den kontrakterade arbetstiden för de anställda i genomsnitt hyvlades ned med 10 timmar per vecka, och det innebär att lönen för de drabbade, i genomsnitt, minskar med 7 340 kronor i månaden.

41 procent av dem som svarat på Handels enkät uppger att de fått minskat antal timmar på sina kontrakt.

Turordningsregler i lagen

Hon berättar att H&M inte varit särskilt tydliga med varför de vill använda den så kallade hyvlingen i stället för att säga upp människor enligt turordningsreglerna i las.

– De har hänvisat till förändrade kundbeteenden, men det är svårt att förstå. Jag tror att de ser framför sig att "hungriga vargar jagar bäst". De vill ha total flexibilitet.

Från H&M:s sida har kommentarerna varit sparsamma. Enligt bolagets personalchef Karin Stenström tackade ungefär 95 procent ja till erbjudandet om ny arbetstid.

Hon har tidigare förklarat för TT att det varit tuffa men nödvändiga beslut som bolaget har fått ta om besparingen. Bemanningen har fått anpassas till nya förutsättningar i digitaliseringens spår, där bland annat e-handeln växer medan kundflödena i butikerna har ändrat karaktär.

– Vi vill ha en bemanningsstruktur som speglar det behov vi ser från kunden, sade hon till TT i april då omorganisationen började bli färdig.

Lagligt men inte lämpligt

Att dra ned arbetstiden för ett stort antal anställda är fullt lagligt i dag, men det är absolut inte lämpligt, förklarar Linda Palmertzhofer. Metoden att "hyvla" arbetstiden har blivit vanligare, men olika försök har gjorts i både lag och kollektivavtal för att förhindra och begränsa metoden, förklarar hon.

– Här borde man tänka ett varv till.

Handels vill genom sin undersökning visa hur det kan gå till på svensk arbetsmarknad i dag.

– Vi vill fästa uppmärksamheten på detta. Detta är "working poor". Det är fruktansvärt, säger Linda Palmertzhofer

Fakta: Handels undersökning

För cirka ett år sedan beslöt H&M att spara, och minskade på arbetstiden för ett stort antal medarbetare, många av dem i butiksledet.

Av dem som svarat uppgav 41 procent att de fått minskad arbetstid. 24 procent uppgav att de förlorat sin ansvarstjänst.

Enligt Handels beräkningar utifrån svaren har den kontrakterade arbetstiden minskat med i genomsnitt 10 timmar per vecka för dem som drabbades. Omräknat i lön (snittlön för handeln 169:10 kronor per timme, vilket innebär drygt 27 000 kronor per månad) innebär detta en lönesänkning på 7 430 kronor i månad. Av dem som "hyvlats" uppger 25 procent att de inte kan leva på sin lön, ytterligare 23 procent att de endast i låg uträckning kan leva på lönen. Handels har dock inte frågat hur det gick att leva på lönen innan omorganisationen.

Handels har skickat ut en enkät till de 2 256 personer som arbetar eller arbetade på H&M under omorganisationen 2022-2023. Svarsfrekvensen var 42 procent.

Källa: Handels


Fakta: Deltid och heltid

LO har, med Statistiska centralbyråns Arbetskraftsundersökning som grund, undersökt deltidsarbetet under perioden 1990 till 2022.

Av alla 4,4 miljoner anställda var 911 000, eller 21 procent, deltidsanställda år 2022. Andelen var högre bland arbetare, och också högre bland kvinnor.

Deltidsarbete är vanligast inom sektorn hotell 75 procent av arbetarna var deltidsanställda. Även inom restaurang och detaljhandel dominerade deltidsanställningarna, 65 procent av arbetarna var deltidsanställda. Också i sektorn sociala tjänster (hemtjänst mm) var över hälften, 51 procent, av arbetarna deltidsanställda.

32 procent av alla deltidsanställda uppgav att skälet till deltidsarbetet var att de inte ha fått heltidsarbete. Närmast efter kom studier, 30 procent och personliga skäl, 17 procent.

Källa: LO:s rapport Arbetstider 2023

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!