Glädjebeskedet: Mindre risk för räntehöjning

Räntemarknadens aktörer tror allt mindre på en räntehöjning till från Riksbanken. Sannolikheten för en höjning föll efter en oväntat låg inflationssiffra för oktober. Men bland ekonomer går meningarna isär.

Nya inflationssiffror för oktober. Arkivbild.

Nya inflationssiffror för oktober. Arkivbild.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Ekonomi2023-11-14 08:01

Inflationen i oktober var oförändrad, trots att de flesta räknat med en uppgång. Räknar man bort ränteeffekter och energipriser och tittar på den underliggande inflationen – det vill säga KPIF-inflationen exklusive energi – så faller den till 6,1 procent, ned från 6,9 procent i september.

"Ökar Riksbankens manöverutrymme"

Riktigt positiva nyheter, tycker Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar.

– Det ökar Riksbankens manöverutrymme. Man kommer sannolikt inte att behöva höja räntan nästa vecka, säger hon.

SEB:s ekonomer gör samma bedömning.

"Vi håller fast vid vår prognos om oförändrad ränta och är än mer övertygade efter dagens inflationssiffra", skriver SEB:s chefsekonom Jens Magnusson i en kommentar.

Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, går så långt att han varnar för en höjning till.

"Ytterligare en räntehöjning riskerar att förvärra konjunkturnedgången och göra att ännu fler hushåll och företag kommer i kläm", skriver han i en kommentar.

Men de står inte oemotsagda.

Lars Kristian Feste, räntechef på Öhman Fonder, räknar med en höjning av styrräntan till 4,25 procent nästa vecka, från dagens 4,00 procent. Det skulle i så fall bli Riksbankens nionde räntehöjning från en styrränta på noll sedan våren 2022.

"Väljer Riksbanken att sitta still i båten kan detta utmana kronan, som fortfarande är en viktig faktor för inflationen", skriver han i en kommentar.

På valutamarknaden försvagades kronan efter inflationssiffran. Priset för euron steg till 11:66, från 11:60 kronor innan statistiken publicerades. Men den oväntat låga amerikanska inflationen förbytte den bilden. Kronan stärktes kraftigt mot dollarn, till 10:70.

Marknadsräntorna tog samtidigt ett kliv nedåt på alla löptider. Räntan på en tioårig svensk statsobligation sjönk 7 punkter (0,07 procentenheter) till 2,81 procent, och ännu mycket mer på eftermiddagen, till 2,74 procent.

Sannolikheten för en höjning nästa vecka föll först till 16 procent i prissättningen på räntemarknaden, ned från 56 procent. Fast under handelsdagen återtog den lite terräng, för att kretsa kring 30 procent efter en oväntat låg inflationssiffra även från USA.

Tjänsteinflationen lugnare än väntat

Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson tillhör dem som räknar med en räntehöjning till. Fast han håller med om att sannolikheten har minskat.

– Det är inte givet att det blir så, säger han.

Det oväntat låga inflationsutfallet, i kombination med att arbetsmarknaden börjar se sämre ut samt marknadens reaktion öppnar upp för Riksbanken att avvakta, enligt Isaksson.

– Tjänsteinflationen verkar också lite lugnare än väntat, säger han.

TT: Du vill inte ändra din ränteprognos?

– Det är klart att de här siffrorna drar åt det hållet, men jag ändrar mig inte nu, säger han.

Räknar med räntehöjning

Swedbanks makroekonom Carl Nilsson räknar också med en räntehöjning nästa vecka.

– Det är fortfarande en inflationstakt som är lite högre än vad Riksbanken har trott, säger han.

– Det är ett utfall som har gått Riksbankens väg och när inflationen fortfarande är mellan 4–7 procent är frågan hur mycket man vågar lita på utfallet en enskild månad, säger han.

Han tror dessutom att fredagens arbetslöshetssiffror från SCB för oktober blir en viktig faktor för riksbankschefen Erik Thedéen och hans direktion, som ska leverera räntebeskedet från Jönköping på torsdag nästa vecka.

– Skulle den (arbetsmarknaden) försvagas ytterligare så kan det vara så att Riksbankens prioriteringar skiftar, men det är inte vår prognos i nuläget, säger Nilsson.

Fakta: Lägre inflation än väntat i oktober

Inflationen enligt måttet KPI – det vill säga konsumentprisökningen i årstakt – blev 6,5 procent i oktober enligt färska siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Det var en oförändrad nivå jämfört med september.

Inflationsutfallet blev därmed lägre än väntat. Snittprognosen bland ekonomer var en inflation på 6,6 procent, enligt nyhetsbyrån Bloomberg.

Även övriga inflationsmått var lägre än väntat. Inflationen, enligt Riksbankens huvudmått, KPIF, steg från 4,0 till 4,2 procent. Rensat för energipriser sjönk föll KPIF-inflationen från 6,9 till 6,1 procent.


Fakta: Högst inflation i Norden

Den svenska inflationen på 6,5 procent i oktober är betydligt högre än inflationen i grannländer som Finland – som har euron som valuta – och Danmark – vars krona har en fast växelkurs mot euron.

Finlands inflation i oktober har uppmätts till 4,9 procent, medan den danska inflationen i oktober var knappt mätbar: 0,1 procent.

Även Norge, som liksom Sverige har haft problem med sin kronas värde i inflations- och räntechocken under året, har en tydligt lägre inflation än Sverige. Den uppmättes nyligen till 4,0 procent i oktober.

För eurozonen beräknas inflationen enligt EU:s harmoniserade inflationstal ha fallit till 2,9 procent i oktober – mycket tack vare lägre energipriser.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!