Marknaden säker: ECB sänker i april

Sannolikheten för att Europeiska centralbanken (ECB) efter aprilmötet 2024 har sänkt sina styrräntor med 25 punkter (0,25 procentenheter) är nu i princip 100 procent, om man tittar på prissättningen på räntemarknaden.

Europeiska centralbanken (ECB), med chefen Christine Lagarde, väntas börja sänka sina styrräntor nästa år. Arkivbild

Europeiska centralbanken (ECB), med chefen Christine Lagarde, väntas börja sänka sina styrräntor nästa år. Arkivbild

Foto: Michael Probst/AP/TT

Ekonomi2023-11-30 10:52

Samtidigt börjar allt fler tro att sänkningen kommer redan i mars, där sannolikheten just nu är uppe i 45 procent för en sänkning.

Synen på ECB-räntan nästa år har förändrats snabbt bland spekulanter och investerare på marknaden på senare tid, i takt med att inflationstrycket avtagit i eurozonen. Ned från över 10 procent i inflation i fjol till vad som väntas bli 2,7 procent i den första novemberberäkningen.

För lite drygt en månad sedan pekade prissättningen på marknaden mot att det skulle dröja till juni för ECB att sänka styrräntorna.

Totalt väntas ECB ha sänkt räntan med 113 punkter till slutet av 2024, enligt räntemarknadens prissättning. Det motsvarar fyra och en halv räntesänkningar på 25 punkter styck.

ECB:s styrräntor är en viktig faktor för Riksbankens penningpolitiska beslut och när det gäller Riksbanken räknar räntemarknaden just nu med minst tre räntesänkningar 2024, kanske mer.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!