Reallöneökning i december – om du inte har bolån

Reallönerna steg med 2,1 procent i december för de som inte har bolån, enligt statistik från Medlingsinstitutet. De stora reallöneminskningarna i inflations- och räntechocken 2022–2023 återstår dock att ta igen.

Lägre elpriser bidrog till att ge ett reallönelyft i december, om man bortser från högre boräntor vill säga. Arkivbild

Lägre elpriser bidrog till att ge ett reallönelyft i december, om man bortser från högre boräntor vill säga. Arkivbild

Foto: Janerik Henriksson/TT

Ekonomi2024-02-29 12:37

En viktig faktor bakom den positiva utvecklingen i december var att elpriserna var väsentligt lägre än de var ett år tidigare.

Räknar man in bolåneeffekterna och justerar löneökningarna i december med KPI-inflationen, var reallönerna oförändrade i december.

Lönerna ökade enligt Medlingsinstitutets beräkningar med 4,4 procent i december 2023 jämfört med motsvarande månad 2022. KPIF-inflationen, där boräntor räknats bort, låg under månaden på 2,3 procent.

KPI-inflationen, där boräntorna är medräknade, låg på 4,4 procent.

Under helåret 2023 steg lönerna i genomsnitt med 3,8 procent – 4,1 procent i privat sektor och 3,8 procent i offentlig sektor.

Beräknat på en KPI-inflation på 8,6 procent under året ger det en reallöneminskning på 4,8 procent under 2023. Rensar man bort boräntelyftet sjönk reallönen med 2,2 procent.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!