Svensk ekonomi växer igen – "positivt"

Svensk ekonomi vände upp och BNP steg oväntat mycket i oktober, visar preliminär statistik. Positivt, tycker finansminister Elisabeth Svantesson (M).

Preliminära BNP-beräkningar från SCB visar en växande svensk ekonomi. Arkivbild.

Preliminära BNP-beräkningar från SCB visar en växande svensk ekonomi. Arkivbild.

Foto: Mikaela Landeström/TT

Ekonomi2023-12-08 08:02

"Det är ytterst välkommet med tanke på att vi har två kvartal med krympande ekonomi bakom oss", skriver Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar, i en kommentar.

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) steg i oktober med 1,0 procent jämfört med månaden före enligt en preliminär beräkning gjord av Statistiska centralbyrån (SCB).

I årstakt innebär det en tillväxt på 0,2 procent i oktober.

"De här månadssiffrorna bör dock tolkas med en rejäl nypa salt och ändrar egentligen inte bilden av att lågkonjunkturen fortsätter. Det får betraktas som en lucka i molntäcket, men kylan består", skriver Alexandra Stråberg som tror att det dröjer en bit in i nästa år innan lågkonjunkturen bottnar.

Siffrorna är som sagt mycket preliminära, men ger ändå visst hopp om att ekonomin bromsar mindre än befarat.

– En positiv siffra, men jag bedömer ändå att vi får en negativ utveckling för helåret jämfört med förra året, säger Elisabeth Svantesson till TT.

Enligt SCB ökade hushållens konsumtion under månaden, något som bidrog till BNP-lyftet:

"Största bidraget kom från en tydlig förstärkning av varunettot men även hushållens och offentliga myndigheters konsumtion ökade under månaden", säger Melker Loberg, nationalekonom på SCB, i ett pressmeddelande.

BNP-tillväxten på 1,0 procent i oktober var betydligt starkare än väntat. Analytiker hade i genomsnitt räknat med en BNP-ökning på 0,1 procent, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg.

I september föll BNP med 0,5 procent jämfört med månaden innan.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!