Techjättarnas rädsla: Fackets ökade inflytande

Tesla vill inte ha kollektivavtal, inte Spotify, Amazon eller Klarna heller. Men i grunden är det inte avtalet de är emot, utan följderna, enligt Charlotta Brynger, expert på affärskultur. –Företagen är rädda för att fackförbunden ska få för mycket inflytande, säger hon.

Amazons Jeff Bezos, Teslas Elon Musk och Spotifys Daniel Ek. Arkivbilder.

Amazons Jeff Bezos, Teslas Elon Musk och Spotifys Daniel Ek. Arkivbilder.

Foto: John Locher & Miguel Roberts/AP, Henrik Montgomery/TT

Ekonomi2023-10-29 11:49

Såväl internationella som inhemska techbolag motsätter sig kollektivavtal i Sverige. På Tesla pågår en strejk och Klarna hotas av strejk inom kort. Tidigare har både Spotify och Amazon sagt nej till kollektivavtal.

Enligt Charlotta Brynger, statsvetare och expert på affärskultur, handlar det om att amerikansk affärskultur, sprungen ur föreställningar om risktagande individualism, kolliderar med den svenska modellens konsensussökande pragmatism.

– Kollektivavtal ligger långt bort från det amerikanska företagstänkandet, säger hon.

Mer toppstyrda organisationer

Anställningstrygghet är sällsynt i USA. Provanställningar är vanligt förekommande och anställda kan få gå på dagen.

De aktuella konflikterna bottnar i avgörande skillnader mellan svensk och amerikansk syn på fackförbundens ställning, påpekar Brynger.

– Företagen är rädda för att fackförbunden ska få för mycket inflytande.

– Amerikanska företagsorganisationer är relativt platta, men ändå mer hierarkiska än i Sverige. Besluten fattas högst upp och de vill inte ge bort inflytande.

Stör affärsmodellen

Techbranschen präglas av hastiga förändringar, och företagen upplever att de måste kunna genomföra snabba skiften. I deras värld riskerar kollektivavtal att förhindra den möjligheten, säger Charlotta Brynger.

– Farhågorna hos företagen är att de här gamla fackliga koncepten stör deras affärsmodell och utveckling, säger hon.

En annan aspekt att ta hänsyn till är det starkt individualistiska synsätt som genomsyrar amerikansk kultur.

– Techjättarna representerar entreprenörsanda, något som lätt väcker beundran i USA.

– Samtidigt är bolagen högst medvetna om sin starka ställning. De anser att de kan trycka på extra och ställa krav. De betraktas som attraktiva arbetsgivare – och vet att de kan flytta till ett annat land och hitta lika billig arbetskraft där det inte ställs lika höga krav.

"Som en död fisk"

I en förhandling vill amerikanerna absolut inte ha en kompromiss.

– En kompromiss är som en död fisk för dem. Amerikaner vill ha konfrontation – det ska slå gnistor i förhandlingsrummet. Att det blir en win-win är alltid viktigt, säger Brynger.

– Den som vågar konkurrera och verkligen vara utmanande är den som vinner i slutändan. Det är värt att ta en risk. Det är värt att ta en fight.

Svenska techbolag – som Klarna och Spotify – har påverkats av den förhärskande branschkulturen, enligt Charlotta Brynger.

– Jag tror absolut att svenska företag sneglar mot de stora entreprenörerna i USA för att se hur de agerar och hanterar den här sortens frågor.

Fakta: Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och anställdas fackliga organisationer, som reglerar löner, anställningsvillkor och övriga förhållanden på arbetsplatsen.

Kollektivavtalen syftar till att uppnå en enhetlig reglering inom sitt område, men tillåter ofta avvikelser till det bättre för arbetstagarna.

I Sverige omfattas 9 av 10 anställda av kollektivavtal.

Källa: NE och Medlingsinstitutet.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!