Efter regnet: Förslag om krisstöd kompletteras

Förslaget om krisstöd till lantbruket behöver kompletteras efter den kraftiga nederbörden under augustiovädret Hans. Det anser regeringen som ger Jordbruksverket i uppdrag att göra en snabbutredning.

En av många lantbruksverksamheter som drabbats av höga vattennivåer är gården Irvingsholm i Tysslinge utanför Örebro. Arkivbild.

En av många lantbruksverksamheter som drabbats av höga vattennivåer är gården Irvingsholm i Tysslinge utanför Örebro. Arkivbild.

Foto: Pavel Koubek/TT

Jordbruk2023-08-17 21:31

Jordbruksverket har redan lagt fram förslag om hur stöd till lantbruket kan utformas, men det utgick från läget efter försommarens svåra torka.

"De avvikande väderhändelserna komplicerar ytterligare för jordbruksföretagen och därför ser regeringen skäl att lägga ett tilläggsuppdrag till Jordbruksverket så att den omfattande nederbörden också beaktas vid fördelningen av stödet", säger landsbygdminister Peter Kullgren (KD) i ett pressmeddelande.

En redan svår situation har förvärrats ytterligare, konstaterar Lantbrukarnas riksförbund (LRF).

– Läget har gått från att vara problematiskt till att bli allvarligt nu på många håll i landet, säger Palle Borgström, LRF-ordförande.

Fält under vatten

Exempelvis står fält under vatten i Örebrotrakten. Ogräs och grönskott frodas på många håll och spannmål som inte har kunnat skördas har lagt sig ner i kraftig blåst.

LRF beskriver i en lägesrapport hur stressade hästägare jagar hö och hur djur ute på bete har fått evakueras när vattnet stigit i markerna. Och i många fall får grödor som odlats för att användas som mat till människor nu bli djurfoder i stället.

– Vi kan lägga på ytterligare ett lager av skador i svenskt lantbruk som man behöver ta hänsyn till när man utformar krisstödet, så det är bra att Jordbruksverket har fått det här tilläggsuppdraget, säger Palle Borgström.

Två tidigare förslag

I början av augusti presenterade Jordbruksverket ett förslag om att rikta lantbruksstödet efter försommarens torka mot unga lantbrukare under 40 år.

Ett annat alternativ skulle vara att låta stödet gå till alla, oavsett ålder, som sått vårgrödor och som bedriver grovfoderbaserad animalieproduktion.

Regeringen vill nu att utgångspunkten ska vara att stödet ska användas för att lindra konsekvenserna för företag inom de sektorer som totalt sett bedöms ha drabbats hårdast av torkan och den efterföljande nederbörden.

Uppdraget ska redovisas senast 31 augusti.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!