"USA:s jobbsiffror ger en motstridig bild"

Jobbsiffrorna i USA överträffade förväntningarna. Samtidigt steg arbetslösheten och genomsnittslönerna ökade mindre än väntat. –Bilden är blandad och motstridig. Det finns faktorer som indikerar att vi ser en mjukare utveckling på arbetsmarknaden, säger Jens Magnusson, chefsekonom på SEB.

Fedchefen Jerome Powell siktar på fler räntehöjningar. Arkivbild.

Fedchefen Jerome Powell siktar på fler räntehöjningar. Arkivbild.

Foto: Jose Luis Magana/AP

USA2023-03-10 11:39

Sysselsättningen i USA ökade med 311 000 personer i februari, enligt siffror från landets arbetsmarknadsdepartement. Ekonomerna hade i snitt räknat med 225 000, enligt en prognossammanställning från Bloomberg. I januari var jobbtillväxten 517 000, enligt reviderade siffror.

Arbetslösheten var samtidigt högre än prognoserna, 3,6 procent mot väntade 3,4 procent. De genomsnittliga timlönerna steg något långsammare än väntat, 4,6 procent på årsbasis mot väntade 4,7 procent.

"Arbetsmarknaden mjuknar"

– Marknadens omedelbara tolkning är att det här ändå går åt rätt håll, att arbetsmarknaden mjuknar lite, säger SEB:s chefsekonom Jens Magnusson.

Ett högre tryck på den amerikanska jobbmarknaden bedöms lyfta den redan höga inflationen och tvinga amerikanska centralbanken, Fed, att höja styrräntan ytterligare.

– Avmattning är en förutsättning för att inflationen på sikt ska gå ned så att centralbankerna inte ska behöva höja räntan så mycket. Bland de initiala reaktionerna märktes därför både fallande långräntor och något lägre förväntningar på kommande räntehöjningar från Fed, säger Jens Magnusson.

Inflationssiffrorna nästa viktiga del

Jens Magnusson framlyfter att förväntningarna på Fed att ändra räntehöjningstakten alltjämt är svårbedömda.

– De här siffrorna är i gränslandet. Det är fortfarande oklart om Fed kommer att höja med 25 till 50 punkter. Marknaden reagerade på dagens siffror med att skifta till en svag övervikt för 25 punkter men det står fortfarande och väger inför nästa räntebesked den 22 mars. Nästa avgörande siffra är inflationen som kommer härnäst den 14 mars.

De genomsnittliga timlönerna något långsammare än väntat, 4,6 procent på årsbasis mot väntade 4,7 procent.

Även den amerikanska tioårsräntan sjönk något, vilket enligt Jens Magnusson är ytterligare ett tecken i en mjukare riktning.

– Om arbetsmarknaden trots allt är på väg att mattas av så talar det för att inflationen successivt kan falla tillbaka under året. Då lättar trycket på centralbankernas räntehöjningar och även de långa räntorna faller då tillbaka. Men läget är fortfarande mycket osäkert och marknaderna kommer fortsätta att vara volatila i väntan på att en tydligare riktning etableras.

Jens Magnusson, chefsekonom på SEB.
Jens Magnusson, chefsekonom på SEB.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!