Taborförsamlingen i Rumskulla fyller 90 år

I helgen firar Tabor i Rumskulla 90 år. De unga har varit en röda tråd genom åren, men under firandet kan det hända att 96-årige Josef Gustavsson från Habo får lite extra uppmärksamhet. Han är äldst av de tidigare pastorerna som deltar i jubileumsgudstjänsten.

Taborförsamlingen i Rumskulla fyller 90 år i år och firar det i helgen med öppet hus, sång och jubileumsgudstjänst. Infällda i bilden två pionjärer i församlingen, första medlemmen Klara Karlsson och första ordföranden, Bertil Backheden.

Taborförsamlingen i Rumskulla fyller 90 år i år och firar det i helgen med öppet hus, sång och jubileumsgudstjänst. Infällda i bilden två pionjärer i församlingen, första medlemmen Klara Karlsson och första ordföranden, Bertil Backheden.

Foto: Privat

Jubileum2022-10-20 18:02

I början av 1930-talet gick en ny väckelse fram i Småland och de som hört unga och karismatiska Lilly Gustavsson från Djursdala som evangelist valde ofta att slå in på hennes väg. Det sägs att "hon knappt kunde predika, men hon kunde gråta och känna in". De som kom på väckelsemötena blev starkt berörda.

– Det uppstod behov av gemenskap i en ny församling i Rumskulla och det skedde i juli 1932, säger Yngve Svensson, kassör i jubilerande Taborförsamlingen.

undefined
Taborförsamlingen i Rumskulla fyller 90 år i år och firar det i helgen med öppet hus, sång och jubileumsgudstjänst. Infällda i bilden två pionjärer i församlingen, första medlemmen Klara Karlsson och första ordföranden, Bertil Backheden.

Den som fick nr 1 i matrikeln när Tabor bildades sommaren 1934 var 14-barnsmamman Klara Karlsson i Grönshult. Hon var med sina 70 år äldst, men utöver henne och en 68-årig man var det idel unga entusiaster. Hälften mellan 20 och 29 år, fem var 18 år – en av 18-åringarna var Bertil Backheden, lanthandlare i Rumskulla, som valdes till ordförande och som kom att stå i ledningen för församlingen i stort sett hela sitt liv. Yngst var Erik Brorsson, 17 år.

Söndagsskoletraditionen i Rumskulla var stark sedan mitten av 1800-talet och togs upp av den nya församlingen.

– Under 40-, 50- och 60-talen bedrevs söndagsskola på sju orter, nämligen Tabor, Solbacka, Wentzelholm, Ydrefors, Övrakulla/Källehorva, Grönsved och Tyresbo. Barn- och ungdomsarbetet har varit en av de största verksamheterna i församlingens historia, och engagerat många medlemmar under åren. De flesta av bygdens barn och ungdomar har nog varit berörda av församlingens verksamhet på något sätt, inte minst i Tyresbolägren, som startade 1958. I år hölls det 65:e lägret och sammantaget är det flera hundra som har fina minnen och upplevelser därifrån.

undefined
Missionsengagemanget har varit stort i församlingen, inte minst tack vare Rumskullabon August Karlsson, som missionerade i Kina redan på 1890-talet och senare ofta återvände till hembygden för att dela med sig av sina erfarenheter. Till höger ett av de populära Tyresbolägren, bilden är från början av 1960-talet.

Känslan för mission var grundad i den nya församlingen långt innan den blev till. Redan 1890 reste en Rumskullabo, August Karlsson från Grönshult/Glasshult, till Kina. Karlssons berättelser väckte intresse och missionsengagemanget blev ett starkt inslag i församlingen. Det dröjde dock till början av 1950-talet innan Tabor fick skicka sin första egna medlem, Svea Larsson, som missionär till Sydafrika. Medlemmar har därefter missionerat i bland annat Tanzania, Botswana och Papua Nya Guinea.

– Missionsengagemanget sträcker sig dock till betydligt fler länder då vi stöder olika projekt och missionärer som inte har sina rötter i Rumskulla.

undefined
Medlemmar som var med vid församlingens bildande 1932 och deltog i 50-årsjubileet 1982.

De 90 åren firas nu i helgen. På lördag med öppet hus och med sånger som kännetecknar de nio decennierna och på söndag medverkar tidigare anställda pastorer i en jubileumsgudstjänst. Äldst är alltså Josef Gustavsson, 96, som var pastor i Rumskulla på 1970-talet.

Tabor, eller Sätterstads Missionshus som det hette från början, byggdes 1890 av den Missionsförening som fanns i bygden. I 75 år skedde inga större förändringar, men 1962 påbörjades en större renovering och utökning av byggnaden och fick den utformning som den nu har. Under de kommande 25 åren skedde några ytterligare tillbyggnader på fastighetens baksida.
Tabor, eller Sätterstads Missionshus som det hette från början, byggdes 1890 av den Missionsförening som fanns i bygden. I 75 år skedde inga större förändringar, men 1962 påbörjades en större renovering och utökning av byggnaden och fick den utformning som den nu har. Under de kommande 25 åren skedde några ytterligare tillbyggnader på fastighetens baksida.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!