Minnesord Evert Johansson

Evert Johansson

Minnesord2021-01-16 08:00

En av stöttepelarna inom Horn-Hycklinge sockenbokskommitté/ Södra Kinda dokumentationsgrupp, Evert Johansson, Horn, har avlidit efter en längre tids sjukdom. 

Han var en av de i de båda föreningarna som har lagt ner mest antal timmar för sockenböckernas tillkomst. Tekniken för 40-talet år sedan var helt annorlunda än dagens. Exempelvis för att leverera bilder till tryckeriet var proceduren en helt annan än dagens enkla teknik. När det gäller det omfattande bildmaterialet till de så kallade konfirmandböckerna gjordes först en inventering bland de ”kvarlevande” konfirmanderna. Sedan samlades bildmaterialet och så vidtog Everts arbete. Samtliga bilder skulle levereras i samma storlek oavsett om det var 50 eller 5 personer på bilden. 

Från små och stora bilder fotograferade Evert med stor noggrannhet av bilderna, som sedan med samma skärpa kunde levereras till tryckeriet. Från Horn-Hycklinge församlingar var det gruppbilder och enskilda bilder. Från 1940-och 1950-talet återgavs bilderna i samma utförande och storlek som ovala bilder. Alla dessa fotograferades av av Evert. Det var närmare 1 000 bilder. Till detta kom avfotograferingen av 250 talet konfirmandbilder.

Man får då beakta att ursprungsbilden kunde vara en stor tavla på en vägg eller en av personerna på ett fotografi i storlek 6x6 cm eller 6x9 cm. Med stor noggrannhet fullföljde han uppdraget från ursprungsbild till färdig bild att levereras till tryckeriet. Dessutom levererade han åtskilliga egentagna bilder till de tio sockenböckerna.

Vid anläggandet av Kisa Mors lustgård deltog han bland annat med att tillverka odlingslådorna. När det gällde kunskapen om naturen och bygdens historia var han en klippa och företog många utflykter, inte minst på Svenska Riddarhusets domäner i Horn och Hycklinge.

Vi sörjer att en sann hembygdsvän är död, men gläds att han levat.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!