Minnesord Gert Larsson

Gert Larsson

Gert Larsson.

Gert Larsson.

Foto: Privat

Minnesord2021-01-22 08:00

Gert Larsson, tidigare direktör inom SaabScania, har avlidit i en ålder av 88 år.

Närmast sörjande är makan Ulla samt barnen Magnus, Åsa och Rickard med familjer.

Gert Larsson var född i Malmö och berättade gärna om sin erfarenhet som kopparslagare på Kockums.

Han utbildade sig på Chalmers och på Saabs interna högskolekurser

Han flyttade till Linköping och började på Saab 1955.

Där arbetade han bland annat med flygutprovning av Lansen, och gjorde analyser av aerodynamiska data.

1970–82 ansvarade Gert för marknadsföring och försäljning av robotvapen och avancerade elektroniksystem. Under denna tid fick Saab flera viktiga kontrakt, där Gerts engagerade insatser bidrog till framgången. Främst kan nämnas sjömålsroboten RBS 15, som fortfarande utvecklas i nya versioner för Sverige och flera andra länder.

Sverige hade beslutat delta i ESRO, ett europeiskt samarbete kring rymdforskning. Saab medverkade i utvecklingen av olika satellitprojekt, med Gert som drivande kraft. Sedermera kom denna verksamhet att sammanföras i Saab Space AB, numera RUAG Space i Sverige.

Gert blev ansvarig för marknadsföring och försäljning av militära flygplan 1982.

Han gjorde en betydande insats i försäljningen av Draken till Österrike med tillhörande industriellt samarbete. Gert Larsson hade gott renommé i Österrike, och fick till och med en orden av dem. 

Marknadsföring av JAS 39 Gripen till Finland var också en stor arbetsinsats för Gert, dessvärre utan försäljningsframgång.

Efter pensionen flyttade Gert och Ulla till Västervik för att njuta av livet i den lilla skärgårdstaden.

Han var generös och omtänksam om sina vänner och organiserade bland annat ”all inclusive” bussresor till Bornholm och Stockholm. 

Vi tackar Gert för fint samarbete under Saabtiden och saknar honom som god vän.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!