Minnesord Göran Nilsson

Göran Nilsson

Minnesord2021-02-27 09:00

Det var med bestörtning vi, i Kinda DHR:s styrelse, tog emot beskedet att vår ordförande Göran Nilsson hastigt hade avlidit.

Göran gick med i vår förening 1977. Då var vårt medlemsantal mycket högre och vi hade på den tiden en sektion för idrott. Vi spelade huvudsakligen inomhusboule. Göran kom efter hand att leda den verksamheten. Göran förstärkte även föreningens ekonomi genom att mycket energiskt sälja lotter under ett antal år.

Sedan ett tjugotal år har Göran varit föreningens ordförande, ett uppdrag han tagit på största allvar. Särskilt intresserade sig Göran för medlemsvård. Det är otaliga medlemmar han skjutsat till och från våra medlemsmöten. Han skötte likaså uppvaktningar vid högtidsdagar samt representerade föreningen vid begravningar. Görans snällhet och omtänksamhet kom väl till pass vid dessa tillfällen.

Göran har även oftast givit förslag på både plats och underhållning på våra föreningsmöten, som alltid inleds med förhandlingar och som avslutas med en god måltid och underhållning. En höjdpunkt var julfesten, där Göran agerade jultomte med stor inlevelse till sin egen och medlemmarnas förnöjelse. 

Våra tankar går till Görans maka Maj och deras två söner i deras stora sorg, då vi lyser frid över Görans minne.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!