Minnesord Inta Abolins

Inta Abolins

Minnesord2021-01-16 08:00

Överläkare Inta Abolins har avlidit 81 år gammal och sörjs närmast av sonen Kristian och dottern Katarina med familjer.

Inta föddes i Riga i Lettland veckan före andra världskriget utbrott och kom med sina föräldrar efter kriget som flykting till Sverige. Efter gedigen läkarutbildning i Uppsala och efterföljande specialistutbildning till anestesiolog (narkosläkare) och arbete bland annat i Linköping kom Inta som specialistläkare till Västervik 1975. 

Bemanningen blev då tre narkosläkare vid narkos- och intensivvårdsavdelningen på sjukhuset, som något senare utökades med yngre läkare under utbildning. Kliniken utvecklades under Per Björnbergs ledning, arbetet var tungt och intensivt men mycket givande tillsammans med duktig och engagerad övrig personal på IVA och Operation.

Inta bildade familj och fick två barn i Västervik och arbetade med stort engagemang i kliniken och klinikens uppbyggnad med sin stora kunskap och hängivenhet till patienternas fromma fram till sin pension år 2000. Vi hade på arbetet och på fritiden mycket trevligt tillsammans, bland annat med tillfällen till gemensam matlagning och besök på Intas kära sommarställe på Björkö. 

De lettiska språkkunskaperna kom till god användning vid hjälparbete under Lettlands frigörelse från Sovjetunionen. Inta bidrog till att en grupp läkare och tandläkare från Västerviks vänort Ventspils kunde besöka Västervik 1989 och ta del av arbetet här. Inta var förtjust i att resa och fick tillfälle till många utlandsresor efter pensioneringen. Hon var en globetrotter och besökte flera kontinenter, inklusive Antarktis. Under perioder hemma ägnade hon sig gärna åt skogsvandringar med bär- och svampplockning. 

De senare åren förmörkades av svår sjukdom. Vi minns vår vän och arbetskamrat med värme och saknad. Våra tankar går nu till den närmaste familjen. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!