Minnesord Lars Eriksson

Lars Eriksson

Lars Eriksson, Hultsfred, har avlidit i en ålder av 88 år.

Lars Eriksson, Hultsfred, har avlidit i en ålder av 88 år.

Foto: Privat

Minnesord2021-07-08 19:03

Lars Eriksson, Hultsfred, har efter en tids sjukdom avlidit 88 år gammal. Lars var född i Lillpite, Piteå landsförsamling. Efter skoltiden på hemorten, var han anställd hos sin far i dennes entreprenörsfirma. Faderns önskemål var att de tre sönerna skulle studera och så blev det.

Lars byggde på grundkunskaperna vid folkhögskolan Framnäs i Öjebyn samt vid Kalix folkhögskola. År 1957 skrevs Lars in som studerande vid Diakonskolan Stora Sköndal i Stockholm, sociala linjen. Studierna där varvades med praktik inom olika sociala sektorer. Han avlade examen 1961.

Efter olika anställningar inom socialvård, nykterhetsvård och barnomsorg tillträdde Lars år 1969 tjänsten som socialchef i Hultsfred. År 1993 frånträdde han tjänsten, men arbetade kvar på deltid med speciella uppgifter fram till pensioneringen

Under studietiden på Sköndal träffade Lars sin tillkommande, Brita. De gifte sig 1962 i Sankt Ibbs kyrka på ön Ven. Familjen med de tre barnen blev sedan viktigast av allt. Sorg och saknad efter de två äldsta barnens alltför tidiga bortgång berörde Lars på djupet genom åren, blandat med glädjen över åtta barnbarn.

Utanför hemmet har Lars varit engagerad i olika föreningar IOGT/NTO rörelsen, Scoutrörelsen, och under många år som ordförande i Hultsfreds Orkesterförening. Det politiska livet lockade till aktivt medlemskap i KD en tid.

Närmast sörjande är hustrun Brita, sonen Klas, svärson, svärdotter, barnbarn. Sista vilan för Lars blir på Sankt Ibbs kyrkogård.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!