Alla invånare ska behandlas lika

Insändare 8 april 2022 20:08
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på Göte Eklunds insändare "Vi gör nytt – men då byter vi namn!"

Socialnämnden beslutade 2019 att upphöra använda bostadsnamnen Lejonet, Korsnäbben, Haga, Berguven, Solvändan, Oredan, Ekliden, Hemgården, Lundagården, Lindgården och Klockargården. Det är viktigt att vi likabehandlar våra kommuninvånare med en lägenhetsadress, i likhet med övriga lägenhetsinnehavare i vår kommun, vi anser inte oss ha någon rätt att göra skillnad. Utifrån våra värderingar är det fel att använda annorlunda begrepp eller bostadsnamn till invånare som av olika anledningar behöver hjälp och omvårdnad i sin lägenhet. 

”Vi möts i känslan av värdighet” är ett motto socialnämnden ständigt vill efterleva och detta beslut är en del i hur vi bejakar och stärker den personliga integriteten som det innebär.  Det bästa hade varit att ta ner skyltarna på bostadsnamnen direkt efter beslutet 2019 eftersom det inte finns något samband med pågående och kommande renoveringar utan snarare ska ses som försenad verkställighet av ett beslut från 2019. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa