Ge samma trygghet som när sjukhuset är tio minuter bort

Att jobba i glesbygd, där avståndet till närmaste sjukhus är längre, kräver bredare kompetens, skriver två ambulanssjuksköterskor i Hultsfred/Virserum. "Nu är det dags att regionen vaknar och ger befolkningen i glesbygden samma trygghet som man nu ger vid de större stationerna där sjukhusen ligger tio minuter bort."

"Vi har vår ambulans i Virserum ställd varje natt, och har till närmaste sjukhuset Oskarshamn sju mil, men trots detta är vi inte prioriterade för vare sig dispens eller tillägg vid rekryteringar", skriver två ambulanssjuksköterskor.

"Vi har vår ambulans i Virserum ställd varje natt, och har till närmaste sjukhuset Oskarshamn sju mil, men trots detta är vi inte prioriterade för vare sig dispens eller tillägg vid rekryteringar", skriver två ambulanssjuksköterskor.

Foto: TT

Insändare2024-03-18 08:45
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Idag är tillgången och användningen av ambulanssjukvård störst där det bor flest och friskast människor.

För att säkra tillgången till vård i glesbygden krävs det att vi via skattesystemet tillför nödvändiga resurser. Man måste kompensera för avståndsproblematik och upprätthålla den bredare kompetens som är nödvändig då befolkningsunderlaget är litet och avstånden stora.

Vård i glesbygd omfattar alla slags sjukdomar, olycksfall, symtom och tecken på ohälsa i en befolkning.

Att jobba i glesbygd kräver bred medicinsk kunskap med tillämpning i öppenvård, slutenvård och hemsjukvård. Därutöver fordras ingående kunskap om de sociala, psykologiska, ekonomiska, existentiella och samhällsstrukturella villkor som gäller för människor i glesbygd. Det betyder ett utvecklat och fördjupat närvårdskoncept.

Vi har nu förlorat många av våra medarbetare på grund av att de flesta som arbetat hos oss har, när de arbetade dygn, kunnat pendla flera mil till sin arbetsplats men med dagens schema och bränslekostnader beslutat att arbeta närmare sin bostad för att inte lönen ska ätas upp av dessa ökade kostnader. 

Alla är medvetna om att våra dygn inte kommer tillbaka och har accepterat de nya arbetstiderna som kommit genom arbetstidslagen. Men: Vi behöver bli kompenserade för att vi valt att arbeta i glesbygd. Det tar tid att få kompetens på plats och kräver lång introduktion för att bli självständig och kunna axla de tillstånd som vi möter. 

Att avstånden till sjukhusen är mycket långa och tidskrävande vid svårt sjuka patienter kräver sin kompetens.

Våra lokala chefer sliter och försöker rekrytera, men har inget att locka med. Lönen är inte förhandlingsbar är besked de fått. Vi upplever att regionen likt strutsen stoppar huvudet i sanden och lämnar oss och våra invånare i glesbygden vind för våg.

Vid dagens datum har dispens kommit för dygn vid stationerna i Löttorp och Ålem men vi har fått kännedom att både stationerna i Oskarshamn, Högsby, Kalmar och Borgholm även kommer gå över på dygn från 240401.

Ålem ställde sin bil var femte pass, de har tre mil till Kalmar och tre mil till Oskarshamns sjukhus och är belägna vid E22. Vi har vår ambulans i Virserum ställd varje natt, och har till närmaste sjukhuset Oskarshamn sju mil, men trots detta är vi inte prioriterade för vare sig dispens eller tillägg vid rekryteringar.

Nu är det dags att regionen vaknar och ger befolkningen i glesbygden samma trygghet som man nu ger vid de större stationerna där sjukhusen ligger tio minuter bort.