Om det värsta skulle hända...

En gammal fruktan hos mig som aktualiserats av den pågående krisen i östra Europa. Denna fruktan kan mest koncist sammanfattas i en orolig undran: 2022=1914?

Om det värsta skulle hända ser insändarskribenten ett mörkt framtidsscenario.

Om det värsta skulle hända ser insändarskribenten ett mörkt framtidsscenario.

Foto: Morten Holm

Insändare2022-02-24 15:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det finns likheter: Två stormaktsblock som står mot varandra, gräl om gränser och provinser i periferin, en olycksbådande upptrappning, som påhejas av somliga och maktlöst bevittnas av andra. Givetvis finns det olikheter, massor av olikheter, såsom frånvaro av den gamla världens dynastiska komplikationer och likaledes en minskning av autokratiska beslutsfattare (förutom i Ryssland). Det finns inte längre någon österrikisk ärkehertig som kan bli skjuten i Sarajevo. 

Och ändå…Om det värsta skulle hända, om 1914 skulle upprepas, om människosläktet skulle slungas ner i en sådan vanmaktens tragedi och gigantisk katastrof av förstörelse, då skulle vi, enligt min högst personliga åsikt, återföras till nollpunkten och alla eventuella framsteg som uppnåtts under 1900-talet, trots väldiga lidanden, skulle ogiltigförklaras. Och vi skulle vara tvungna att börja om från början bland ruinerna av en havererad civilisation. 

Det vill säga, om det värsta skulle hända. Om.