Är det rimligt att betala 250 kronor för en telefontid?

"De styrande inom Region Kalmar län borde allt se över avgifterna och hålla kostnaderna för patienterna så låga som möjligt", skriver insändarskribenten.

"De styrande inom Region Kalmar län borde allt se över avgifterna och hålla kostnaderna för patienterna så låga som möjligt", skriver insändarskribenten.

Foto: TT/Arkiv

Insändare2024-06-13 14:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Många av oss äldre personer/patienter måste regelbundet uppsöka Hälsocentralens ”labb” för provtagning. För många blir det fler än tio besök per år. Besöken föranleds av beställning från läkare med flera.

Vanligt är att uppföljning av provsvar vidimeras av beställaren, som då per telefon kontaktar sin patient för att meddela resultat och eventuella åtgärder. Telefonsamtalet tar max 5-10 minuter. Alltså betydligt kortare tid än ett läkarbesök. Och för båda kontaktformerna är avgiften lika, nämligen 250 kronor.

Visst finns det högkostnadsskydd inom sjukvården, liksom högkostnadsskydd för receptbelagda läkemedel. Och det är ju bra! 
Men innan skyddens ”frikort” får användas, belastas patienten en egenkostnad på 1 400 kronor för tjänster i sjukvården och 2 850 kronor för receptbelagda läkemedel. Skyddet är giltigt ett år.

För den ”kapitalstarke” är kostnader för sjukvård och mediciner sannolikt inget problem. Men för den mindre bemedlade kan det bli en stor belastning. Inte minst med tanke på alla ”kringkostnader” som de berörs av.

De styrande inom Region Kalmar län borde allt se över avgifterna och hålla kostnaderna för patienterna så låga som möjligt, i alla fall såndana avgifter som tas ut för ”följdtjänster”.