Är skatten på plastpåsar bra eller dålig?

Att minska användningen av plast är bra ur miljö- och klimatsynpunkt. Plast sprids i naturen via näringskedjan till djur och människor. Plast har tillverkats av petroleum. Vid förbränning påverkar det klimatet. Alltså något bör göras.

Skatten på plastpåsar har avsedd effekt och gagnar miljön, tycker insändarskribenten.

Skatten på plastpåsar har avsedd effekt och gagnar miljön, tycker insändarskribenten.

Foto: Karin Wesslén/TT

Insändare2022-06-13 10:04
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En del tycker att skatten är meningslös eftersom plastpåsarna använts för sopor. I och med skatten på plastpåsar köper man avfallspåsar i stället för varuplastpåsar. Det tycks som att miljön inte förbättras. Sett i ett mer genomtänkt sammanhang blir utfallet annorlunda. Av de varor vi bär hem från affären blir bara en ringa del restavfall vid källsortering. En del blir matavfall, men mycket är plast- eller papperskartong, metall eller glas. Vips går det bara åt någon enstaka plastpåse för restavfall. Och de senare tillverkas oftast av återvunnen plastråvara.

Om affären tillhandahåller matavfallspåsar för frukt och grönt ersätter det plastpåsar. Matavfallspåsar behövs i alla fall. Och summan blir färre plastpåsar både för varor och frukt och grönt. Det blir lätt att göra rätt. Och skatten på plastpåsar gagnar miljön.