Ordval förpliktigar – lek inte med ordet "krig"

Överbefälhavare Micael Bydéns uttalande ”svenska folket måste mentalt förbereda sig för krig” under Folk och Försvars dagar i Sälen 2024, kommer att gå till historien som allt mellan vårdslöst, skrämmande och ansvarslöst!

Insändarskribenten gillar inte Micael Bydéns ordval. Att säga att svenska folket mentalt måste förbereda sig på krig är rentav något oerhört, tycker hon.

Insändarskribenten gillar inte Micael Bydéns ordval. Att säga att svenska folket mentalt måste förbereda sig på krig är rentav något oerhört, tycker hon.

Foto: Jessica Gow

Insändare2024-01-15 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att högste befälhavare i Försvarsmakten kastar ur sig något sådant till medborgarna är något oerhört. ”Man leker inte med ordet krig”, kommenterade en korrespondent från finska Yle. Med Finlands historia i minnet vet hon vad hon talar om och vet vilken tyngd och allvar ordet har.

Peter Wallensteen, senior professor i freds-och konfliktforskning vid Uppsala universitet, säger i en intervju (Upsala Nya Tidning 10/1) ”ett sådant uttalande kräver en tydligare förklaring, vad är hotfullt just nu”? Han refererar till filmen om Dag Hammarskjöld och ”hans styrka att få krigförande parter att prata med varandra för att på det viset kunna förhandla om fred”.

Om det verkligen hade varit fara å färde, då hoppas vi att Bydén, i kraft av sitt ämbete och ansvarsfulla position hade sagt till svenska folket ungefär ”om vårt land utsätts för hot kommer vi att lägga all vår kunskap och kraft på att undvika väpnad konflikt. Vi kommer att med samtal och diplomati göra allt vad som står i vår makt att skydda Sverige från aggressiva handlingar. Endast i yttersta nödfall och som sista utväg kommer vi att avvärja hotet med militära medel”.

Är det att hoppas för mycket?