Vi får inte uppleva ett nytt Hiroshima!

Sveriges röst för en kärnvapenfri värld har försetts med munkavle genom NATO-medlemskapet, skriver insändarskribenten.
Sveriges röst för en kärnvapenfri värld har försetts med munkavle genom NATO-medlemskapet, skriver insändarskribenten.

Läkare från jordens alla länder, inklusive de nio som har kärnvapen kämpar för att de ska avvecklas, skriver insändarskribenten.

Insändare 9 augusti 2023 05:27
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Häromdagen, den 6 augusti, inföll årsdagen av denna dag 1945 då 70 000 människor avled av stötvågen, värmen och strålningen från den första atombomben. Den släpptes över Hiroshima i Japan. Verkligheten skulle aldrig bli densamma efter denna ödesdigra händelse.

I den späckade tv-tablån häromdagen fanns bland allsång och mysdeckare ett program insprängt från "Idébyrån". På panelens svar vilka tänkbara frågor som kommer att sätta definitiva käppar för mänskligheten nämndes klimatkrisen, pandemier och kärnvapenkrig.

Läkare från jordens alla länder, inklusive de nio som har kärnvapen (USA, Ryssland, Kina, Storbritannien, Frankrike, Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea) kämpar för att de av humanitära skäl ska avvecklas. Ingen medicinsk bot finns om det skulle smälla.

 

Läkare har aktivt verkat i den internationella rörelse som drev fram FN:s konvention från 2017 om förbud mot alla jordens kärnvapen. Denna bedrift premierades med Nobels Fredspris. Till dags dato har 68 länder ratificerat avtalet, dock inte Sverige. Avtalet stöds av 652 humanitära organisationer världen över, bland annat Röda Korset.

Sveriges röst för en kärnvapenfri värld har försetts med munkavle genom NATO-medlemskapet. NATO ger sken av trygghet, som dock är synnerligen bräcklig eftersom den bygger på kärnvapenavskräckning.

Alla hoppas ju att jordens 12 000 kärnvapen idag aldrig ska komma att användas, allt under doktrinen om "Ömsesidig Säkerställd Utplåning", på engelska träffsäkert förkortat MAD.

 

Men den bistra sanningen är att så länge det finns kärnvapen kommer de någon gång att användas, antingen med vilja eller av misstag. Nu håller vi andan i hopp om att Putin inte ska trycka på kärnvapenknappen.

På världsscenen förekommer i nuläget dessvärre inga samtal om att avskaffa detta mänsklighetens gissel. Det är därför den allmänna gräsrotsopinionen – det vill säga du och jag – måste driva på. Det finns många humanitära organisationer som kan kanalisera det engagemanget.

Intresserad att veta mer? Jag rekommenderar den bioaktuella filmen "Oppenheimer", som handlar om Robert Oppenheimer, ledaren för Manhattanprojektet, där de första atombomberna utvecklades under andra världskriget.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa