Barn dör i onödan – av smutsig luft

Över 1 200 barn i Europa avlider årligen på grund av luftföroreningar. Det visar den första studie där EU:s miljöbyrå EEA specifikt fokuserat på barn.

Vägtrafiken bidrar till luftföroreningar som i sin tur leder till  1 200 barn europeiska barns död, enligt en studie som EU:s miljöbyrå EEA gjort med specifikt barnfokus. Sänkta drivmedelspriser tjänar ingen på, menar insändarskribenten.

Vägtrafiken bidrar till luftföroreningar som i sin tur leder till 1 200 barn europeiska barns död, enligt en studie som EU:s miljöbyrå EEA gjort med specifikt barnfokus. Sänkta drivmedelspriser tjänar ingen på, menar insändarskribenten.

Foto: Berit Roald/TT

Insändare2023-05-09 06:09
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vägtrafiken är den främsta orsaken till dessa nedslående siffror. Det är hög tid att minska trafiken kraftigt. Bilarnas utsläpp ger inte bara de akuta följder som studien visar, de skadar också alla kommande generationer genom att orsaka en allt snabbare upphettning av jorden med alla följder det innebär i form av torka, översvämningar, stigande havsnivåer och ekosystemskador.

Allt detta vet både politiker och allmänhet, men tyvärr har klimatarbetet bromsat in i Sverige och enorma summor av statens budget satsas på att sänka drivmedelspriserna med några ören per liter. Det tjänar varken bilisterna eller klimatet på.

En bättre lösning vore att införa Avgift och Utdelning, som ger en månatlig utdelning till varje vuxen medborgare och extra stöd till glesbygds- och landsbygdsbor, som behöver bilen pga långa avstånd och otillräcklig kollektivtrafik. Utdelningen kan finansieras av höjda drivmedelspriser, som för de flesta dock blir lägre än utdelningen. Eftersom de flesta får mer i utdelning varje månad än de betalar i högre drivmedelspriser, riskerar man inga gula västar eller bensinuppror.

Resultatet blir i stället en minskad biltrafik och en hälsosammare värld för våra barn och barnbarn.