Ta från de rika och ge till de fattiga

Inkomstskillnaderna i Sverige ökar år efter år. Samtidigt ökar nu de klimatskadliga utsläppen, från att tidigare sakta men säkert ha minskat. Dessa två oroväckande tecken i tiden hänger tydligt ihop, som framgår i Svenska Oxfams rapport 2023 ”Sveriges väg till en jämlik och rättvis klimatomställning”.

"Höginkomsttagarna, alltså de 1 procent av svenskarna som tjänar mer än 119 000 kronor i månaden, släpper i genomsnitt ut drygt 40 ton koldioxid per person och år", skriver insändarskribenten, som förespråkar systemet Avgift och Utdelning.

"Höginkomsttagarna, alltså de 1 procent av svenskarna som tjänar mer än 119 000 kronor i månaden, släpper i genomsnitt ut drygt 40 ton koldioxid per person och år", skriver insändarskribenten, som förespråkar systemet Avgift och Utdelning.

Foto: PONTUS LUNDAHL / TT

Insändare2023-12-25 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Klimatförändringarna går med rasande fart. Detta år verkar bli det varmaste på flera miljoner år. Klimatpolitiken kretsar mest kring hur Sverige presterar i jämförelse med andra länder. Oxfam sätter i stället fingret på att det är hög tid att vi granskar oss själva och våra individuella klimatskadliga konsumtionsutsläpp. 

Höginkomsttagarna, alltså de 1 procent av svenskarna som tjänar mer än 119 000 kronor i månaden, släpper i genomsnitt ut drygt 40 ton koldioxid per person och år. Den fattigare halvan av befolkningen med en medelinkomst på 14 000 kronor i månaden släpper i genomsnitt ut 4 ton koldioxid per person och år. Alltså tio gånger mer utsläpp från folk i samhällets ekonomiska toppskikt. Framför allt är det flygresor och törstiga monsterbilar som sticker ut.

Det finns ett smart sätt att minska de klimatskadliga utsläppen och samtidigt omfördela pengar så att låginkomstgruppen gynnas – systemet kallas Avgift och Utdelning. Förslaget innebär att en extra avgift läggs på koldioxidutsläpp i vägtrafiken. Sedan ska hela intäkten delas ut i lika delar till var och en i befolkningen. 

Människor i glesbygd och på landsbygd med långa avstånd till samhällsservice bör få en ökad andel. Storkonsumenterna av klimatförstörande drivmedel betalar mer än de får tillbaka, men de allra flesta svenskar kommer att bli vinnare på systemet. Ett rättvist och effektivt system som alla politiska partier borde ta till sig.