Bättre bygga om hus än bygga nytt

Byggbranschens klimatpåverkan skulle kunna minska med nytänkande, menar insändarskribenten, som tycker att vi måste ställa om till mera återbruk av byggmaterial och hus. En idé är också att pensionärer, som börjar tycka att villan är betungande, skulle kunna dela hus med bostadssökande familjer.
Byggbranschens klimatpåverkan skulle kunna minska med nytänkande, menar insändarskribenten, som tycker att vi måste ställa om till mera återbruk av byggmaterial och hus. En idé är också att pensionärer, som börjar tycka att villan är betungande, skulle kunna dela hus med bostadssökande familjer.

De flesta vet idag att flyget och bilismen ger ohållbart stora klimatutsläpp. Mindre kända är de stora utsläppen från en annan sektor, byggsektorn. Byggnader står faktiskt för en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.

Insändare 6 september 2023 05:45
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Merparten av dessa utsläpp uppstår under byggfasen. En stor bov i sammanhanget är betongen, eftersom tillverkningen av cement är väldigt klimatpåverkande.

"Betong har större klimatpåverkan än flygindustrin", säger Liv Andersson, en ingenjör som försöker utveckla en mer klimatsmart betong. Hon tycker det är dags att börja tala om ”betongskam”, det vill säga att det ska kännas fel att använda mängder av klimatförstörande betong.

Bättre byggmaterial lär dock inte räcka, utan själva byggandet bör också minska. Det kan göras genom återbruk – inte bara så att fönster och dörrar från ett rivningshus återanvänds, utan så att hela huset återanvänds. Arkitekten och professorn i restaureringskonst Lone-Pia Bach räknar med att nio tiondelar av allt som rivs skulle kunnat gå att behålla genom att omskapa byggnaderna. Kontor kunde till exempel bli bostäder på ett ställe, medan bostäder kunde bli kontor på ett annat ställe där detta passar bättre.

Nya bostäder skulle också kunna skapas genom delning. Idag bor många pensionärer kvar i stora villor, som är ekonomiskt och praktiskt svåra för dem att klara av. Om huset i stället delades upp skulle pensionärerna få hjälp med boendet, och en bostadssökande familj skulle få en lägenhet i ett uppvuxet villaområde. 

Klimatkrisen utmanar vårt invanda tänkande på alla sätt. När det gäller byggandet måste vi satsa mer på att bygga om än att bygga nytt. ”Slit och släng” är ingen bra devis i dagens läge, inte heller när det gäller byggnader.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa