Den som förbrukar mer el ska betala

Den som lever hållbart ska rentav kunna gå plus på elstödet, menar insändarskribenten, som menar att Sverige bör kopiera systemet som används i Österrike.
Den som lever hållbart ska rentav kunna gå plus på elstödet, menar insändarskribenten, som menar att Sverige bör kopiera systemet som används i Österrike.

Insändare 22 mars 2023 05:03
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Elstödet har fått kritik bland annat för att det är svårt att avgöra om det träffar rätt, det vill säga om pengarna går till de hushåll som behöver dem. Man kan ifrågasätta om stödet verkligen borde vara proportionellt mot förbrukningen; det minskar ju incitamentet att spara. 

Oavsett detta visar diskussionerna hur viktigt det är att ett stöd till hushållen uppfattas som rättvist. Klimatomställningen kommer att leda till att många saker blir dyrare. Företagen har alltid möjlighet att skjuta sina kostnadsökningar vidare, men konsumenterna kan inte det. Därför är det rimligt att stödet riktas direkt till hushållen. Om stödet delas ut i lika delar finns det inget behov av hemligstämplar och alla kan vara säkra på att allt går rätt till. 

Vi föreslår en sådan ”klimatinkomst”, finansierad av en stadigt stigande avgift på växthusgasutsläpp. Hushåll som orsakar stora utsläpp får betala mer – det är rättvist att följa principen om att den som förorenar ska betala – och de som lever mer hållbart kan gå plus på stödet. Ett sådant system finns sedan förra året i Österrike, och skulle passa även Sverige. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa