För tidigt för glädjeskutt

Gustaf Edgren är bostadspolitisk expert på TMF, som är bransch- och arbetsgivarorganisation för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige.

Gustaf Edgren är bostadspolitisk expert på TMF, som är bransch- och arbetsgivarorganisation för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige.

Foto: Juliana Fälldin

Insändare2024-06-14 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det allra värsta har vi kanske bakom oss. Så kan man tolka den senaste prognosen från Trä- och Möbelföretagen (TMF) som talar om 4 500 påbörjade småhus under det här året. Det är en ökning med 500 jämfört med bedömningen hösten 2023. 

Det finns en strimma av hopp, men det är alldeles för tidigt för några euforiska glädjeskutt. Med en inflation och en räntenivå som Sverige inte sett på mycket lång tid var det inte överraskande att efterfrågan på småhus tvärbromsade. Det oroliga läget i omvärlden förstärkte den avvaktande hållningen. 

Nu har grundförutsättningarna delvis förändrats. Inflationen sjunker markant. Ett antal räntesänkningar väntas under 2024. Men det krävs ytterligare åtgärder för att produktionen av småhus ska komma tillbaka till normala nivåer. 

För en tid sedan tillsatte regeringen en nationell samordnare för att utreda hur staten ska kunna avyttra mark och därigenom tillgodose efterfrågan på plats att bygga på. Det välkomnar vi. Initiativet visar att regeringen ser konstruktivt på dessa frågor. Däremot finns det anledning att hissa varningsflagg för nästa steg i processen. Vad händer när politikernas beslut går vidare till kommunernas exploateringskontor?

Det finns något paradoxalt i att byggföretag går i konkurs på löpande band samtidigt som många inte kan hitta boende som både är prisvärt och attraktivt. Ett bostadsköp är den enskilt största affär en person gör i sitt liv. Då handlar det om att prioritera rätt. Sju av tio svenskar vill bo i småhus. 

Mycket handlar om att undanröja strukturella hinder på bostadsmarknaden. Ett höjt bolånetak kan vara en komponent, att lätta på amorteringskravet en annan. En sänkt stämpelskatt vid nyproduktion skulle fungera som ytterligare en positiv faktor. 

Enligt undersökningar från TMF vill många kommunpolitiker prioritera ökade inslag av småhus, men när beslut ska fattas väljer man ofta att bygga på höjden. Ansvaret för en hållbar utveckling är en komponent. Småhusområden ger halverade koldioxidutsläpp per invånare i jämförelse med traditionell höghusbebyggelse. Det beror på större inslag av trä och mindre förbrukning av gips, betong och stål. 
Att äga sitt hem innebär också en mer långsiktig planering och därmed större engagemang när det gäller den lokala boendemiljön. Vi tror att fler och fler beslutsfattare har en realistisk uppfattning om situationen på bostadsmarknaden. Nu måste dessa insikter omsättas i praktiskt agerande.