Dumsnål bantning av naturvården

Tillgången till natur är viktig för svensken, poängterar insändarskribenten, som är kritisk till att regeringen minskar anslagen till naturvård.

Tillgången till natur är viktig för svensken, poängterar insändarskribenten, som är kritisk till att regeringen minskar anslagen till naturvård.

Foto: Gorm Kallestad

Insändare2023-03-11 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En av de största förmånerna med att bo i Sverige är tillgång till den vackra svenska naturen. Detta var speciellt tydligt under pandemin, då fler än vanligt gav sig ut i naturreservat, nationalparker, och andra vackra platser. Men naturen måste vårdas. 

Tyvärr har den svenska regeringen, styrd av sitt Tidö-avtal, halverat anslagen till naturreservat och nationalparker. Detta ökar slitaget och gör det svårare för alla att besöka vackra naturområden. Anslagen till att bevara vackra skogsområden från att bli kalhyggen har minskats ännu mer. Regeringen har nästan helt eliminerat anslaget till att bekämpa invasiva arter, till exempel parkslide. Om en invasiv art bekämpas tidigt är det billigt, om man väntar blir det mycket dyrt, och om man väntar ännu längre blir det omöjligt. Detta är på gränsen till dumsnålhet. 

Nej, regeringen, tänk om och återinför rimliga nivåer av anslag för naturvård, till glädje för oss som bor i Sverige!

"Om en invasiv art bekämpas tidigt är det billigt, om man väntar blir det mycket dyrt, och om man väntar ännu längre blir det omöjligt", skriver insändarskribenten.
"Om en invasiv art bekämpas tidigt är det billigt, om man väntar blir det mycket dyrt, och om man väntar ännu längre blir det omöjligt", skriver insändarskribenten.