Yxerndomen: "Hur tänker ni i Yxered?"

Frågan om Yxern och den överklagade domen har väckt känslor.

Frågan om Yxern och den överklagade domen har väckt känslor.

Foto: Ulrik Alvarsson

Insändare2024-05-20 11:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är med stor sorg samt stor förundran jag läser mark- och miljööverdomstolens slutliga beslut angående sjön Yxern. Fram till mark- och miljödomstolens beslut 2022 var alla parter eniga om att något måste göras i vattenfrågan. Vad har ni i Yxered för lösning på problemet? Kan jag se fram emot att ni som överklagat kommer driva frågan om en ny vattendom? Ni tycks tro att Yxern är en outtömlig resurs vars viktigaste uppgift är att förse Yxered med vatten oavsett tillgång. Ni tycks redan glömt vad som hände 2016 då sjöns nivå var nere på 90,05 och dammluckorna enligt vattendomen från 1938 skulle öppnas helt. Länsstyrelsen gick då efter påstötningar in och förbjöd regleringsföretaget att följa domen. Även detta beslut överklagades men lämnades lyckligtvis utan hänsyn. Jag misstänker att ni också glömt bilderna på fisk som dött av troligen syrebrist i oktober 2016 (Vimmerby tidning 29 oktober 2016). 

Mark- och miljööverdomstolens tolkning av lagen är minst sagt tveksamt och väldigt förvånande.

Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet även kallad LSV § 5 ”Staten, kommun och vattenförbund har rådighet för att bedriva sådan vattenverksamhet som är önskvärd från allmän miljö eller hälsosynpunkt eller som främjar fisket”. Att länets största insjö inte har något allmänintresse eller att ett naturligt utflöde och därmed jämnare vattennivå i sjön inte främjar fisket är mycket förvånande. Att Vimmerby och Västerviks kommun därmed inte har rådighet i frågan är högst uppseendeväckande.

Det skär i hjärtat när vår genom decenniers kamp att få till en ändring av vattendomen från 1938, där även ni från Yxered varit med, möjligen raderas av några grannar som jag genom alla år haft ett gott samarbete med. Att ni aldrig velat se vad regleringen har lett till trots att ni bara har några kilometer till Krogsfallviken bevisar för mig att ni inte har varit intresserade av att sätta er in i problemet. Ni har totalt missat problemet med regleringen av Yxern trots tidningsartiklar, tv-inslag, engagemang från kommunalråd i både Vimmerby och Västerviks kommun, landshövdingar, länsstyrelsen, kommunerna, kammarkollegiet, med mera.

Av er 14 som överklagat mark- och miljödomstolens beslut från 2022 har vi en kraftverksägare som vill ha ersättning för en verksamhet som inte existerar och en jordbruksarrendator som vill ha ersättning som han redan erkänts ha rätt till vid tidigare dom. Av er andra 12 som gjort en gemensam överklagan vore det väldigt intressant att veta hur ni har tänkt er regleringen framöver. Ni har varit minst sagt sparsamma med ert engagemang innan 2022. Hur många av er var med vid samrådet 2019? Till en av er: ditt engagemang förvånar mig. Att en stenbro två sjöar bort skulle påverkas tror du väl knappast på själv? Till en annan: den där youtubefilmen du/ni lagt ut är väl ändå inte helt sanningsriktig? Ja, det stämmer att det är kommunerna som ansökt om utrivning, men det är väl ändå vi som påverkat och vill ha en förändring inklusive du själv. ”Jag har inte begärt något skadestånd för det finns inga pengar i världen som skulle hjälpa den dagen vattnet inte rinner över dämmet” Konstigt att du i domen 2022 ändå begärt ersättning? 

Ni verkar inte förstått att i och med er överklagan kommer sjön fortsätta regleras efter den tidigare vattendomen från 1938. Ska ni fortsätta reglera med spett och domkraft? Enligt länsstyrelsen 2018-12-05 tillhör dammen säkerhetsklass U (utan dammsäkerhetsklass). Tror ni att dammens konstruktion är evinnerlig? 

Jag är övertygad om att ni inte har insett följderna av er överklagan samt att konsekvenserna av den kommer påverka er själva på ett sätt som ni inte kunde ana. 

Nu har vi sedan mars månad återgått till den gamla vattendomen, och vad det innebär med dubbel tappning sommartid gentemot den tillfälliga domen återstår att se. När jag själv med mina begränsade hydrologiska kunskaper studerar de senaste somrarnas minskning av vattennivån av sjön sommartid förstår man att det som hände 2016 inte alls är så avlägset. Eller har du, ytterligare en bakom överklagandet, räknat ut att det inte kan hända igen?

 Vi får väl se om myndigheterna återigen vill frångå den vattendom som nu gäller, att om vi når 90,05 skall dammluckorna upp. Då kommer ni även i Yxered få uppleva hur det är att ha en å utan vatten precis som jag under mina 50 år vid sjön fått uppleva med jämna mellanrum. Enda skillnaden är att det högst sannolikt blir konstant. Ni kommer önska att ni aldrig överklagat.