En plan som hämtad ur Jönssonligan?

Signaturen "Tickan" har reagerat på inriktningen i översiktsplanen för Kinda kommun, där en de hag- och ängsmarker ska tas i anspråk för bostäder. "Vad är väl en nattviol mot en cykelbana?"

Om betesmark försvinner omkullkastas skyddsvärda biotoper och de 30-40 personer som idag bor i området får sina livsmiljöer kraftigt förändrade och besurna – den slutsatsen drar signaturen "Tickan" av inriktningen i översiktsplanen för Kinda.

Om betesmark försvinner omkullkastas skyddsvärda biotoper och de 30-40 personer som idag bor i området får sina livsmiljöer kraftigt förändrade och besurna – den slutsatsen drar signaturen "Tickan" av inriktningen i översiktsplanen för Kinda.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Insändare2023-05-13 05:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kinda samhällsbyggnadsnämnd har en översiktsplan. Nedanstående gäller framförallt Kisa med omland.

För att öka befolkningsunderlaget i Kinda marknadsförs vi som Sjöriket Kinda, där nya boenden ska byggas där det finns sjöutsikt. Enligt plan, som eventuellt kopierats Ödeshögs kommun, beror vår framtid på befolkningstillväxt och arbetstillfällen som genererar skatteintäkter och så vidare.

För att tillgodose vår önskvärda befolkningsökningen önskar/vill den politiska inriktningen och tjänstepersoner (enligt samrådsversion av översiktsplanen skriven den 28 oktober 2022) att hagmarker nedanför Millingtorp mot Kisasjön, all betes-, hag-, jordbruks- och skogsmark tillhörande Froghult Västergård samt stora delar av Froghults Norrgård och Nygärde hag- och jordbruksmark tas i anspråk för bostadsbyggnation och dylikt.

Det betyder att de idag av djur betade hag- och ängsmarkerna försvinner. Skyddsvärda biotoper och miljöers livsförutsättningar omkullkastas. Konsekvens: de 30-40 personer som idag bor i dessa områden får sina livsmiljöer kraftigt förändrade och beskurna.

Tidens gång – kan man tänka. "Är du inte lönsam lille vän?" Och vad är väl en nattviol mot en cykelbana?

"Jag har en plan", brukar Sickan i Jönssonligan säga. Men Sickans plan brukar råka ut för några krångligheter på vägen. Det här har politikern och/eller tjänsteperson avgörandet i sin hand. "Lysande, Sickan."

"Vad är väl en nattviol mot en cykelbana?", frågar sig insändarskribenten, som reagerat på inriktningen i översiktsplanen för Kinda kommun.
"Vad är väl en nattviol mot en cykelbana?", frågar sig insändarskribenten, som reagerat på inriktningen i översiktsplanen för Kinda kommun.