Frivilliga och anhöriga – viktiga i Hultsfreds kommun

Slopa sparförslagen som rör frivillig- och anhörigverksamheten i Hultsfred, tycker insändarskribenten.

"När nu kommunens ledning visat respekt för socialnämnden och ändrat sparkraven då vore det enligt min mening naturligt att helt stryka besparingarna som aviserats för frivilligverksamhet och anhörigverksamhet", skriver Johanna Sandin (KD).

"När nu kommunens ledning visat respekt för socialnämnden och ändrat sparkraven då vore det enligt min mening naturligt att helt stryka besparingarna som aviserats för frivilligverksamhet och anhörigverksamhet", skriver Johanna Sandin (KD).

Foto: Henrik Montgomery/TT

Insändare2023-10-27 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I början av oktober fick kommunen den glädjande nyheten att Familjen Kamprads stiftelse beviljat ett bidrag för att sätta guldkant för de äldre, vilket ska ske genom frivilligverksamheternas olika träffpunkter i kommunen. Pengarna ska bland annat användas till musikunderhållning av olika slag.

Budgetarbetet för 2024 är i sluttampen och prognoserna har, som de flesta vet, inte sett något vidare ut. Socialnämnden skulle bland annat spara in nästan 20 miljoner kronor. Flera av kommunens verksamheter fick i uppdrag att ge förslag på åtgärder för att pengar ska kunna sparas och risk och konsekvensanalyser gjordes i samband med det. 

Frivilligverksamheten och anhörigverksamheten föreslås i budgeten för 2024 skära ner på 183 000 kronor respektive 203 000 kronor, deras ”bidrag” för att bistå socialnämnden att kunna hålla sin budget. 

För lite sedan fick vi också veta att sparkravet för socialnämnden ändrades från 11,7 miljoner kronor till 5,7 miljoner.

När nu kommunens ledning visat respekt för socialnämnden och ändrat sparkraven då vore det enligt min mening naturligt att helt stryka besparingarna som aviserats för frivilligverksamhet och anhörigverksamhet. Det vore ett erkännande för det fina och meningsfulla jobb alla volontärer gör i vår kommun.