Funderingar om tingens ordning i kommunen

Kan citaten nedan ha något gemensamt med de nu rådande omständigheterna i kommunen?

Insändare2019-11-14 04:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Först några tänkvärda ord av Niccolo Machiavelli, född 1469:

"Det finns ingenting så svårt att ta itu med, ingenting så vådlikt att leda, ingenting så osäkert i framgång som att söka införa en ny tingens ordning. Den som förändrar får nämligen som motståndare alla dem, som lyckats väl i de gamla spåren och endast ljumma försvarande i dem som kan tänkas fungera i det nya".

Ett kinesiskt ordspråk angående att vara oumbärlig:

"Fyll en spann med vatten, stoppa fingret däri. Drag upp fingret, om hålet efter fingret är kvar, ja då är man oumbärlig".

Visdomsord: "Kommer du med lösningen, eller är du en del av problemet?".

Den nu rådande ordningen i kommunen kan upplevas som att den föregående mandatperioden varit ett tjänstemannastyre. Händelseförloppet till den nu rådande situation i kommunledningen är att betrakta som unikt. Har det sedan Vimmerby återfick stadsrättigheterna förekommit något liknande? Upplever situationen ungefär som ungar i en sandlåda eller som ankor i en ankdamm, hönsgården inte att förglömma. Den uppkomna situationen borde ha klarats av inom områdenas begränsningslinjer.

Att hänga ut en folkvald politiker i press och lokalradio som gjorts på detta sätt är inte värdigt en demokrati. För att vara trovärdig i sin utövning av kommunens ledning borde kommunstyrelsen redovisa för valmanskåren dokumentation som föranlett den nu rådande situationen. Då skadan redan är skedd kan situationen inte bli värre. Tvärtom skulle det kunna belysa KS ledningsförmåga.

Före detta minister Sten Andersson myntade en gång: "nu skall hela byket tvättas". Är det detta som kommunledningen och behövande tjänstemän ska göra för etthundratusen? Glöm inte att skölja ordentligt.

Jag upplever att sjukskrivning kan ha använts som "konfliktvapen" så som SAS-piloterna gjorde en gång i tiden. Meningsskiljaktigheter mellan individer i ett och samma "företag" kan inte lösas då endast ena parten är närvarande.

De inledande citaten kan vara något att fundera på då KS ska synkroniseras med tjänstemännen. I fortsättningen måste det väl ändå råda att tjänstemännen verkställer KS och KF beslut och inte tvärtom. De ovan nämnda citaten kan passa såväl politiker som tjänstemän. Framöver kan det vara svårt att finna beslutsfattare som vill bemanna nämnder och verksamheter med nu rådande omständigheter. Vi måste sträva efter att allt som görs av ledning och tjänstemän ska gagna kommunens bästa.