Målet – en framtid där ingen behöver kränka någon

"Att bränna koranen har varit ett kontroversiellt ämne runt om världen. Många anser att det är att uttrycka åsikter och protestera, medan en grupp folk ser det som en kränkning av religionsfriheten. Om koranbränning förbjuds kan det begränsa yttrandefriheten, men samtidigt så kan vi undvika konflikter. Det är väldigt viktigt att respektera mänskliga rättigheter", skriver en gymnasieelev i Hultsfred.

"Debatten om koranbränningen och yttrandefrihet är en komplex och laddad med starka känslor. Å ena sidan är yttrandefrihet en grundläggande rättighet i ett demokratiskt samhälle, och det kan vara farligt att begränsa den. Å andra sidan finns det en tydlig oro för att bränning av heliga skrifter som koranen kan leda till hat och våld mot religiösa minoriteter", skriver Israa Abdelhalim, Hultsfreds gymnasium.

"Debatten om koranbränningen och yttrandefrihet är en komplex och laddad med starka känslor. Å ena sidan är yttrandefrihet en grundläggande rättighet i ett demokratiskt samhälle, och det kan vara farligt att begränsa den. Å andra sidan finns det en tydlig oro för att bränning av heliga skrifter som koranen kan leda till hat och våld mot religiösa minoriteter", skriver Israa Abdelhalim, Hultsfreds gymnasium.

Foto: Privat

Insändare2023-10-23 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De flesta har hört om det här med koranbränningar, som fått mycket uppmärksamhet inte bara här i Sverige utan runt om i hela världen. Kort sagt så handlar det om att folk började bränna heliga skrifter, och speciellt koranen, för att uttrycka sina åsikter och de ser det som ett sätt att protestera. Det finns mycket åsikter omkring det här ämnet, det finns både för- och motargument speciellt när det gäller mänskliga rättigheter.

Många anser att koranbränning är en handling som ger en bild av religionsfrihet, trots att det irriterar eller provocerar folk omkring dem och speciellt muslimer. Vissa tror att om koranbränning förbjuds så kommer deras frihet att begränsas. Som de flesta vet så är demokrati och yttrandefriheten väldigt viktigt i samhället.

Vad händer om man beslutar att förbjuda koranbränningar? De flesta kommer kanske tänka att det är en bra idé för att undvika konflikter och samtidigt slippa kränka någon genom deras heliga bok. Men när samhället säger “Stopp – ingen får bränna koranen", då kommer Sverige gå på en farlig stig. Ja, det är som att öppna en dörr eller en stig där vi förbjuder andra uttryckssätt. Föreställ dig att känna att någon har munkavle på oss och hindrar oss från att dela våra tankar och åsikter eller att inte få uttrycka våra åsikter om politik eller protestera mot något som är orättvist.

Yttrandefriheten är en av de grundläggande rättigheterna i ett demokratiskt samhälle, om friheten börjar begränsas är det samma sak som om att börja utsätta oss själva för fara. Det innebär inte att allt ska vara tillåtet, men samtidigt så måste vi vara väldigt noga med att begränsa vår yttrandefrihet.

Å andra sidan så är koranbränning en tydlig respektlöshet för de som har religionen islam och samtidigt så räknas det som kränkning för en viss folkgrupp, vilket är olagligt i Sverige. Det finns många som inte tar hänsyn till att mänskliga rättigheter inkluderar att respektera andras tro oavsett om det är islam, kristendom och så vidare. När koranen bränns så kommer det säkert skapas hat och våld mot muslimer och andra religiösa grupper. För ett lugnare och tryggare samhälle så ska alla försöka stoppa hatbrott mot muslimer och andra religiösa grupper, oavsett vilken religion det är.

När koranbränningen sker, är det viktigt att fatta att det inte är en vanlig symbol eller tecken utan det är allvarligt och de flesta som drabbas av detta kommer tro att det är en direkt attack mot deras tro och identitet. De flesta kommer inte känna på samma sätt som de drabbade eftersom de inte har samma kultur och tro.

Nationell och internationell rätt spelar en stor och viktig roll när det handlar om koranbränning eller yttrandefriheten. Det finns många länder som också har lagar som skyddar yttrandefriheten, men som samtidigt förbjuder hatbrott och handlingar som hotar den allmänna ordningen eller freden och tryggheten. Regeringskansliet håller på att utarbeta förslag för att ändra ordningslagen. Syftet är att ge polisen befogenhet att neka tillstånd för demonstrationer om samhällets säkerhet.

Debatten om koranbränningen och yttrandefrihet är en komplex och laddad med starka känslor. Å ena sidan är yttrandefrihet en grundläggande rättighet i ett demokratiskt samhälle, och det kan vara farligt att begränsa den. Å andra sidan finns det en tydlig oro för att bränning av heliga skrifter som koranen kan leda till hat och våld mot religiösa minoriteter.

Det är viktigt att hitta balans mellan dessa principer. Att argumentera för ett förbud mot koranbränning kan uppfattas som ett försök att skydda religiösa minoriteter, därför är det viktigt att ta det seriöst och försiktigt när man diskuterar detta ämne för att inte begränsa grundläggande friheter. Det är viktigt att ha öppna samtal där vi respekterar olika åsikter och religioner, vilket kan hjälpa oss att hitta lösningar som skyddar yttrandefriheten och samtidigt så kan vi skydda religiösa minoriteter mot hatbrott och kränkningar.

I nuläget är det väldigt viktigt att man fortsätter diskutera och debattera det här ämnet med målet att skapa en balanserad framtid, där vi visar respekt både för religiös tro och yttrandefrihet. En framtid där ingen kommer behöva kränka eller hänga ut någon.

Protester och stökigt i Malmö tidigare i år.
Protester och stökigt i Malmö tidigare i år.