Hellre lyssna än att slå dövörat till

Vad händer med den nya busshållsplatsen som skulle byggas vid riksväg 23/34 i Storebro?

Insändare 19 september 2021 13:47
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Inget har hänt sedan i maj månad – men tur är väl det, eftersom det här är någonting de flesta Storebroarna inte vill ha. I våras körde Trafikverket igång med dunder och brak. Maskinerna hördes vida omkring och det sattes upp mätare, ifall det skulle uppstå några vibrationsskador vid de hus som låg inom hållplatsens område, eftersom det var tänkt från början att det skulle sprängas. 

Dagarna gick och någon sprängning blev aldrig av. Däremot full aktivitet med folk och maskiner. Maj övergick till juni och omkring midsommar blev det glesare och glesare med maskiner och en dag fanns det plötsligt inte någon som helst aktivitet längre. Vi tog reda på orsaken till denna plötsligt uppkomna inaktivitet och fick höra att det hade uppstått problem då man stött på en vattenledning, som man inte hade tagit med i beräkningen. Kostnaden skulle därför öka, man skulle avvakta till efter semestrarna och sedan köra igång igen.

Semesterperioden är tydligen lång för vissa, för nu är det snart oktober. Området är fortfarande som en liten sandöken, helt öde. De skattepengar som redan lagts på arbetet hade varit bättre att satsa på säkrare avfart vid kiosken, om man kommer söderifrån, samt vid mittenavfarten om man kommer norrifrån. I den korsningen har det skett ett antal olyckor.

Det hade varit bättre att lyssna på medborgarna, ta till sig deras tips och idéer och göra något åt trafiksäkerheten istället för att slå dövörat till, bygga något som folk inte vill ha och som dessutom inte är färdigt.

Hade man påbörjat bygget med säkrare avfarter så hade det projektet troligtvis varit klart nu och Storebroarna och andra trafikanter kunde glädja sig över säkrare vänstersvängar.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa