Domedagskatastrof eller icke existerande?

Det behövs en samlad bild för att nå satta klimatmål, menar insändarskribenten, som tycker att den nuvarande är hopplöst polariserad och hon blir "antingen överöst av domedagskatastrofala bilder eller möter röster som talar som om den högt angelägna klimatfrågan inte existerar."

"Vi sitter alla i samma båt. Vi måste nu börja ro med full effekt åt rätt håll och behöver då en gemensam karta", tycker insändarskribenten, som menar att bilden av klimathotet är hopplöst polariserad.

"Vi sitter alla i samma båt. Vi måste nu börja ro med full effekt åt rätt håll och behöver då en gemensam karta", tycker insändarskribenten, som menar att bilden av klimathotet är hopplöst polariserad.

Foto: Ethan Swope

Insändare2023-09-22 05:50
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bilden av klimathotet är hopplöst polariserad. När jag försöker skapa mig en bild av framtiden blir jag antingen överöst av domedagskatastrofala bilder eller möter röster som talar som om den högt angelägna klimatfrågan inte existerar.

Det borde ligga på landets ledare att ge oss en gemensam bild av kunskapsläget, som vi alla kan ta del av. Ett framtaget material som skulle:


• Slå fast det som är vedertaget.

• Samtidigt tydliggöra det osäkerhetsspann som finns genom att beskriva olika framtidsbilder, från den mest optimistiska till den allra dystraste.

• Rikta sig till alla, från de som efterfrågar lättläst och kortfattad information i broschyrformat till de som vill ha mer fördjupning.

• Tydliggöra vad olika fall av olika långt gången klimatförändring innebär för samhällsutmaningar.

• Koppla de olika fallen till de utsläppsminskningar vi bör eftersträva för att undvika att de inträffar.

• Tydliggöra vad de olika utsläppsminskningarna innebär för vårt dagliga liv och vår samhällsstruktur.

Det är tydligt att vi behöver en bättre organisering för att nå satta klimatmål. För denna organisering behöver vi verktyg, jag tror att en samlad bild är en viktig början.

Eller för den som gillar metaforer: Vi sitter alla i samma båt. Vi måste nu börja ro med full effekt åt rätt håll och behöver då en gemensam karta.