Horste svarar på kritiken: "Det svåra är balansen"

Vimmerby kommun gör en hel del för att gynna den biologiska mångfalden, förklarar samhällsbyggnadschef Andreas Horste i ett svar på insändarkritiken om naturvården i Vimmerby kommun.

Insändare 31 juli 2022 12:40
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till insändaren "Naturvård i Vimmerby – fullständigt inkompetent".

Vimmerby kommun arbetar löpande med att gynna den biologiska mångfalden på olika sätt, till exempel har vi valt att plantera blomsterängar vid Åbroviadukten och har sommarblommor utställda runt om i kommunen, vilket gynnar våra insekter, invånare samt turister. Vid exploateringar iordningställer vi även stenmurar, öppna vattendrag och gröna områden för att hjälpa till. Vi tittar även på att omvandla delar av grönområden till mer sommarängsliknande miljöer på rätt ställen.

Landsvägar är Trafikverkets ansvar, men kommunen röjer och rensar på våra kommunala gator och diken. Det gör vi för att bibehålla sikt för trafiksäkerheten och även underlätta för dagvattnet att rinna rätt väg. Orterna i Vimmerby har också väldigt mycket tätortsnära skog som ingår i vår skogsbruksplan och också bidrar till frizoner för djur. 

Att det ligger kvar sly och växtlighet kan anses som störande – och ska tas bort om det ligger i vägen – men gynnar faktiskt samtidigt den biologiska mångfalden. Den stora utmaningen är att hitta balansen mellan människan och djurlivet. Finns det tips och idéer är vi alltid intresserade att få in dessa.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa