Hur tänker Vimmerby stötta anhöriga?

"Anhörigkonsulenten är en livlina för människor som hamnat i en svår livssituation, som i de flesta fall är en mer eller mindre omöjlig uppgift för den som inte har någon erfarenhet av detta. Många av oss kommuninvånare kommer någon gång i livet att hamna i denna situation", konstaterar signaturen "Orolig kommuninvånare", som är mån om att behålla anhörigstödet.
"Anhörigkonsulenten är en livlina för människor som hamnat i en svår livssituation, som i de flesta fall är en mer eller mindre omöjlig uppgift för den som inte har någon erfarenhet av detta. Många av oss kommuninvånare kommer någon gång i livet att hamna i denna situation", konstaterar signaturen "Orolig kommuninvånare", som är mån om att behålla anhörigstödet.

Att anhörigstödet är under lupp när Vimmerby kommun behöver spara stora pengar är något som oroar insändarskribenten. Beskedet att det planerade äldreboendet i Nybble läggs på is förvärrar en redan ansträngd situation menar "Orolig kommuninvånare".

Insändare 4 november 2023 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Eftersom regeringen dragit in på de kommunala stöden är många kommuner tvungna att spara i verksamheterna. I Vimmerby kommun särskilt skolan och den sociala verksamheten.

I Vimmerby kommuns socialförvaltning plockades några möjliga sparförslag fram: ta bort aktivitetssamordnarna, ändringar i hemtjänstorganisationen samt indragning av tjänsten som anhörigkonsulent. Det första förslaget, att ta bort aktivitetssamordnarna är – som väl är – inte längre aktuellt. Däremot går socialförvaltningen vidare med att dra in tjänsten som anhörigkonsulent.

Jag vill gärna veta hur man har tänkt, i ett läge där kommunen ej kan erbjuda plats på boende. Senaste uppgiften är att 15-20 dementa personer väntar på plats.

I dessa fall gör anhöriga ett otroligt arbete, vilket kommunen är väl medveten om. Kommunen skulle inte klara sin uppgift utan dessa fantastiska människor. Att i detta fall dra in tjänsten som anhörigkonsulent är för mig en gåta.

Anhörigkonsulenten är en livlina för människor som hamnat i en svår livssituation, som i de flesta fall är en mer eller mindre omöjlig uppgift för den som inte har någon erfarenhet av detta. Många av oss kommuninvånare kommer någon gång i livet att hamna i denna situation.

Vi har nu också fått besked om att äldreboendet i Nybble skjuts upp och då förvärras ju situationen ytterligare.

Negativa konsekvenser på kort och lång sikt:

 • Det är svårt att ge stöd till anhöriga för deras egen del när det inte finns en funktion att hänvisa till eller som har tid och kunskap för detta.
 • Svårt att tillämpa socialtjänstlagen (5 kapitlet paragraf 4 och 10).
 • Ökad risk för att anhörigas egen hälsa ska försämras.
 • Det är svårt att ge stöd till anhöriga som inte själva, eller deras närstående, omfattas av insatser från kommunens vård och omsorg.
 • Ökad risk för våld i nära relationer.
 • Ökad risk för suicid.
 • Ökade kostnader för hälso- och sjukvård samt att behovet av insatser kommer tidigare för den enskilde.
 • Ökad risk att anhöriga blir otrygga när en samlad funktion för eget stöd saknas.
 • Fler anhöriga kommer att undvika att ta kontakt, då de är i beroendeställning. Idag är anhörigkonsulenten neutral och det förs inte någon dokumentation.
 • Den tidiga förebyggande intentionen gentemot anhöriga är svår att uppnå.
 • Samverkan mellan kommunen och berörda föreningar inom Seniorkraft skulle försämras avsevärt, likaså mellan olika föreningar. Ett gott incitament för samarbete i det fortsatta arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser för seniorer försvinner.

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa