Hur tänker styrgruppen kring trafiken under högsäsong?

Öppet brev till Styrgrupp (kommunstyrelsens arbetsutskott, mandatperiod 2018-2022) för ÖP2050, Jacob Käll (C) ordförande, Marie Nicholson (M) 1:e vice ordförande och Helen Nilsson (S) 2:e vice ordförande.

Insändare 11 maj 2023 11:50
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag läser med stort intresse förslaget till ny Översiktsplan 2050, som ska ersätta ÖP från 2007. Syftet med översiktsplanen är att ta ett samlat och hållbart grepp om den framtida samhällsutvecklingen i kommunen och ge en tydlig vägledning i kommunens interna arbete och göra planeringen förutsägbar för kommuninvånare, myndigheter och näringsliv.

Syftet med att ha en aktuell översiktsplan är att få stöd och vägledning i beslut som rör markens och vattnets användning i ett långsiktigt perspektiv. ÖP är ett mycket viktigt plandokument. Två frågor kopplat till trafikflöden sommartid lyfter jag här:

1. Den yttre ringleden från rv 40 vid Hörestadhult till rv 23/34 vid Krönsmon är borttagen vilket är glädjande eftersom den sträckningen som fanns som förslag i befintlig ÖP inte var rimlig ur ett kostnadsperspektiv med mera. Däremot saknas långsiktig plan för den lokala infrastrukturen gällande trafik till ett av Sveriges mest besökta turistmål nämligen fina Astrid Lindgrens Värld med en halv miljon besökare. Lundgatans belastning in till parken från rv 40, (eftersom det är olämpligt med trafik över järnvägskorsningen vid Kalles Lek & Lattjo från rv 23/34), blir alldeles orimlig under dagar med många besökare.

Därför vore det bra med en infart till parken via riksväg 23/34 mittemot den nya infarten till Krönsmon med en bro över Stångån och järnvägen. Det skulle också lösa Räddningstjänsten problem att nå hela kommunen snabbt vid utryckningar under turistsäsongen. Lundgatan är inte framkomlig under högsäsong på ett bra sätt, tänker jag. Men det behövs ingen yttre ringled till rv 40 vid Hörestadhult, enligt mig.

Därför undrar jag hur styrgruppen för ÖP 2050 resonerat om infrastrukturen för turisttrafiken så att vi som bor och lever i kommunen får en bra logistik för vardagliga ärenden året runt.

2. Hultsfred kommun har också reagerat på det torftiga formuleringen om Stångådalsbanan där man exempelvis inte uttrycker möjligheten till pendlingstrafik mellan Hultsfred och Kisa om man får till ett mötesspår i Gullringen. Hur starkt arbetar ni för Stångådalsbanans framtid? Den har också stor betydelse för besöksnäringen.

Hur tänker ni i styrgruppen kring dessa båda transportinfrastrukturfrågor och vilken dialog har skett och sker med Trafikverket och besöksnäringens aktörer om trafik i och runt Vimmerby under högsäsong?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa