Inte rovdjurens fel om älgstammen minskar

"I stället för att skylla den minskade älgstammen på rovdjur bör jägare lära sig hur naturen är beskaffad, och utrusta sig med tålamod", tycker insändarskribenten.
"I stället för att skylla den minskade älgstammen på rovdjur bör jägare lära sig hur naturen är beskaffad, och utrusta sig med tålamod", tycker insändarskribenten.

Sedan höstens älgjakt inleddes har vissa jägare beklagat sig över att älgstammen minskat de senaste åren. En del av dessa menar att den krympande älgpopulationen är de stora rovdjurens fel.

Insändare 11 september 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De som hyser denna åsikt visar prov på en bristande förståelse för hur naturen fungerar. Rovdjur som brunbjörn, lodjur och varg är alla nyckelarter, och forskare har undersökt hur nyckelarter påverkar ekosystem. Nyckelarter är arter som har en stor inverkan på ekosystemet genom att exempelvis reglera andra arters population, vilket innebär att de bidrar till att bibehålla den biologiska mångfalden. De ser till att ekosystem är balanserade. 

Utrotandet, eller det kraftiga reducerandet, av nyckelarter som toppredatorerna får oöverskådliga kringeffekter. De ekologiska systemen blir överbelastade av enstaka arter, som inte längre hålls i schack av rovdjuren, och hela habitat förstörs och kollapsar. De skogsskador som Skogsstyrelsen menar ligger på en hög nivå, har delvis sin grund i att Sveriges rovdjur är kraftigt decimerande. De individer som finns kvar är emellertid ute i naturen varje dag, och verkar för att skapa välmående livsmiljöer. Människan, som med det trubbiga instrumentet licensjakt önskat överta rovdjurens sysslor, är oförmögen att fylla dessa arters funktion.

Stor betydelse på älgpopulationens storlek har länsstyrelsernas betydande tilldelningar av älg, samt skogsbolags syn på hur en skog ska se ut. De trädåkrar som återfinns i Sverige gynnar inte älgen, och minskad tillgång på föda har försvårat livet för denna art. Nordamerikanska studier visar att nedgången på klövdjur inte beror på rovdjur utan på matbrist.

Den som vill se mer älg i Sverige bör alltså verka för verklig skog, och förespråka minskad tilldelning på älg. Det går dock att undra om det verkligen finns för få älgar i Sverige. En studie från 2022 visar att riket har världens tätaste älgstam. Råder det älgbrist, eller finns det jägare som har bristande tålamod? För 13 år sedan krävdes det 15 jakttimmar för att se en älg. Nu krävs det 25 timmar. De som jagar i Sverige – varav de allra flesta kommer från storstadsregioner – borde vänja sig vid att jakt tar tid. Verkliga jägare vet att jakt inte är som en kväll framför Netflix.

I stället för att skylla den minskade älgstammen på rovdjur bör jägare lära sig hur naturen är beskaffad, och utrusta sig med tålamod.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa