Fortsätter det så här blir inga barn gjorda

Sex timmars arbetsdag skulle kunna få upp barnafödandet, tror insändarskribenten.

Föräldraledighet och förskola verkar inte vara lösningen på de låga födelsetalen i Sverige, menar signaturen "Bamsefar", som är inne på att sex timmars arbetsdag med bibehållen lön kan vara bättre.

Föräldraledighet och förskola verkar inte vara lösningen på de låga födelsetalen i Sverige, menar signaturen "Bamsefar", som är inne på att sex timmars arbetsdag med bibehållen lön kan vara bättre.

Foto: Martina Holmberg / TT

Insändare2024-02-06 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Sverige föds just nu rekordfå barn. I genomsnitt föds 1,5 barn per kvinna, vilket är en bra bit under 2,1 som är antalet som behövs för att befolkningen ska fortsätta vara lika stor. Det kan leda till ett stagnerande samhälle, där allt fler äldre ska försörjas av allt fler yngre. Samtidigt så växer den äldre gruppens inflytande över politik och kultur.

Vad kan man göra åt saken? En liberal lösning kan vara att låta invandringen fylla på befolkningen, vilken det också gjort under många år. Det är självklart riktigt att ge skydd åt flyktingar. Men att räkna med en årlig invandring för att fylla på med arbetskraft utgår från att fattigare länder ska stå i en evig beroendeställning till de rikare länderna, och att arbetskraft fylls på genom en kolonial logik. Om världen blir rättvisare – länder och människor får utvecklas – så kommer inte den lösningen att funka.

Sverige har bra villkor för föräldralediga. Ändå är födelsetalen väldigt lika mellan Sverige och länder i Europa utan vettig föräldraledighet och barnomsorg. Föräldraförsäkring och förskola gör det lättare att vara förälder, men kanske inte ökar antalet födda barn?

Mitt förslag till den som vill ha en lösning på frågan: inför sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Ju mer våra livs flätas samman med anställningar, gigjobb och övertidstimmar desto mindre chans att både att tänka på att skaffa barn och att faktiskt komma till skott. Och vill man använda tiden till något annat så är det förstås fritt fram.