Kan inte per automatik avslå varje ansökan om vindkraft

"Vi behöver fokusera än mer på gröna förnybara energikällor och kan inte per automatik avslå varje ansökan om vindkraft. Att se över möjligheterna att installera solceller på våra offentliga tak kan vara en bra början", menar insändarskribenten.
"Vi behöver fokusera än mer på gröna förnybara energikällor och kan inte per automatik avslå varje ansökan om vindkraft. Att se över möjligheterna att installera solceller på våra offentliga tak kan vara en bra början", menar insändarskribenten.

Vi i Centerpartiet vill att hela landsbygden ska leva och ges möjlighet till utveckling. Att ge varje individ rätt förutsättningar, oavsett var i landet man bor. Närhet till samma typ av service som finns i tätorten, ska vara en självklarhet även på landsbygden.

Insändare 9 september 2022 05:49
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Just nu är det störst fokus på frågor gällande energiförsörjningen och det med all rätt. Det är inte rimligt att vi i ett och samma land ska ha så olika förutsättningar vad gäller elkostnader. När energipriser skenar så gäller det att jobba aktivt. Vi kan inte sitta tysta och se på när detta sker. Vi behöver samtidigt tänka på klimatet, att den planet vi vill lämna efter oss till framtida generationer ska vara i så gott skick som möjligt. 

Vi behöver fokusera än mer på gröna förnybara energikällor och kan inte per automatik avslå varje ansökan om vindkraft. Att se över möjligheterna att installera solceller på våra offentliga tak kan vara en bra början. Likaså att aktivt stödja de som vill installera förnybar energi, oavsett om det är företagare eller privatpersoner. Ett exempel att konkret stödja privatpersoner vid nyproduktion av bostad är att ge gratis bygglov när man bygger så klimatsmart som möjligt. Så kallat nära-netto-noll-klimatavtryck. Solceller behövs i större utsträckning och vi ser gärna andelsägda solcellsparker runt om i hela vår kommun.

Till slut, ingen kan göra allt – men alla kan göra något. Tillsammans för klimatets bästa.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa