Vision Kinda – den lagliga kommunen

Skelett i garderoben, menar insändarskribenten, som anser att anställningen av ny kommundirektör i Kinda kommun är problemetisk.
Skelett i garderoben, menar insändarskribenten, som anser att anställningen av ny kommundirektör i Kinda kommun är problemetisk.

KindaPosten intervjuar nya kommundirektören i Kinda. Hon veckopendlar från Stockholm och ska leda kommunen. Platsen som kommunchef är tyvärr upptagen. Den gamle chefen är inte uppsagd. Hur har det kunnat bli så här galet? Var gick det fel?

Insändare 27 november 2023 05:45
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Låt oss vrida klockan tillbaka. Christer Segerstéen säger den 2 februari 2023 till media att presidiet avslutat kommunchefens anställning. Han ska få lön i 12 månader – för att inte arbeta. Lön är ersättning för arbete. Avgångsvederlag, ett långt ord för muta. 

Jag överklagade uppsägningen till Förvaltningsrätten, FR. När KS 31 den maj 2023 anställde en ny kommunchef, klagade jag även över detta beslut. Kommunen bemötte min klagan mot uppsägningen med – att det inte fanns någon uppsägning. 

Förvaltningsrätten, FR, gick på KS yttrande och avvisade klagan mot uppsägning, på att det inte fanns något beslut. FR avvisade även min klagan över KS 31 maj 2023, att anställa ny kommunchef. Fullmäktige har bara inrättat en tjänst. Jag har bett Kammarrätten pröva KS-beslut att anställa ännu en kommunchef.

Skattemedel ska användas på i lag föreskrivet sätt. Kommunchefen är, enligt KS yttrande till FR, inte uppsagd. Han är sedan 2 februari 2023 avstängd med lön. Lön kan bara betalas till anställd som arbetar. FR visade Kinda 2016 på mitt klagomål att uppsägning av kommunchef ska beslutas av styrelsen, se FR-dom 3457-16. 

Linköpings universitet hade enligt en AD-dom sagt upp mitt lektorat. Jag såg i våras i Arbetsgivarverkets skrift Anställning i staten. Där står att AD 1999:96 var en isbrytare för nya grunden misskötsamhet. Nu var det fritt fram. Jag kollade med universitetet. Man hade inte tillstånd att driva process i AD. Uppsägningen av mig var ogiltig. Jag började 1971 och avslutade själv min tjänst 1 juli 2023.  

Kinda ska följa lag och dom. När jag 1976 kom in i KS var mitt mål att göra Kinda till ett skyltfönster för lag och rättvisa. Nu är det ett spökhus med garderober fulla av skelett efter utköpta chefer och tömda skattkistor. Salig Fred Johansson gav mig en variant av Grahns slogan: Fråga Grip innan ni bryter! 

Uppsägningar ska beslutas av KS. Kommunchefen är fortsatt anställd, sedan 2 februari 2023 avstängd. KS ska ange dag för hans återgång i arbete. Det fanns 31 maj 2023 ingen tjänst att annonsera ut, söka eller tillsätta. Tjänsten är upptagen. Säg att hon är lurad, tacka för visat intresse och betala lön för september-november. Hon kan varken anställas eller sparkas.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa