Kindas översiktsplan – "Vilken jädra smäll!"

Översiktsplanen för Kinda kommun väcker fler frågor än det finns svar, menar signaturen "Svaveltickan".

Översiktsplanen för Kinda kommun väcker många frågor, tror insändarskribenten. "Skogen jag går i och plockar blåbär i – blir den detsamma?"

Översiktsplanen för Kinda kommun väcker många frågor, tror insändarskribenten. "Skogen jag går i och plockar blåbär i – blir den detsamma?"

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / TT

Insändare2023-05-22 05:12
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Angående översiktsplanen för Kinda kommun, här framförallt skrivet ur ett Kisaperspektiv.

Många av de boende i de i planen planerade bostads- och vägområdena fick en chock i början av januari 2023.

2022-2023 antas du ha möjlighet, kunskap och tid att följa vad som sker i din kommun via internet. Helst ska du ha en applikation, vara ledig på torgdagar, gå i årskurs 1-9 i grundskolan eller inte missat brevlådekortet där det stod: "Gå in på... så får du veta mera", för att ha haft möjlighet att veta vad som är på gång. Troligen har stubintråden varit lång och förberedelserna pågått under längre tid.

En "chockad", ställd mot väggen, stå inför faktum-person kan bli handlingsförlamad. Resultaten för en del blir apati och förtvivlan. För andra: "Vad händer om vägen dras förbi min trädgård?" "Barnens lekmiljö försvinner." "Min utsikt blir aldrig densamma." "Skogen jag går i och plockar blåbär i – blir den detsamma?" "Generationers livsverk förstörs." "Den lugna vrån i mitt liv, där jag hämtat kraft, försvinner."

Sveriges möjligheter till egen matförsörjning minskar. Perspektivet avgör ståndpunkt; storskalighet kontra småskalighet.

Frågorna inför den här planen är långt fler än svaren. Människornas möjlighet till delaktighet (demokrati) är beroende av våra valda politikers goda vilja, förarbetet av statliga institutioner och valet av strategi av tjänstepensioner.

"Beakta den här lilla detaljen", som Dynamit-Harry i Jönssonligan sa.