Ingen information om varg mörkas

Anders Karlsson, avdelningschef på Länsstyrelsen Kalmar län,  bemöter uppgifter i insändaren från "Samhällsmedborgare".

Anders Karlsson, avdelningschef på Länsstyrelsen Kalmar län, bemöter uppgifter i insändaren från "Samhällsmedborgare".

Foto: Heiko Junge/NTB/TT

Insändare2023-12-19 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändare från "Samhällsmedborgare".

Det är ett stort intresse och engagemang för rovdjursförvaltning. Det är frågor som engagerar både de som vill bevara och de som drabbas negativt. Därför tycker vi det är viktigt att rätt information sprids för att undvika missuppfattningar och ryktesspridning. 

I insändaren "Är inte den stoppade skyddsjakten ett spektakel?" finns två sakfel som vi tycker är värda att bemöta. Först så har Länsstyrelsen inte återtagit skyddsjaktsbeslutet utan det har upphävts av Förvaltningsrätten i Luleå efter överklagande. Nu väntar överklagandet på Kammarrättens prövning. 

Vidare så tycker vi det är viktigt att belysa att ingen information mörkas. Alla fakta och underlag är allmän handling och går att få efter förfrågan eller läsa via vår hemsida. Där redovisar vi även löpande vad som sker i länet under Rovdjurshändelser. Finns det frågor och funderingar så svarar vi gärna på dessa, det är bara att kontakta oss!